India - et velsignet arbeid

10. Januar 2022
Etter at vi overtok ansvaret for Evangelistens Misjonstjenestes arbeid i India, har dette arbeidet på grunn av sitt mangfold og omfang blitt vårt største prosjekt.
 
Tekst: Allan Neset
 
Her har det i mange år vært drevet helsearbeid i form av spedalskkoloni med sykehus, og eldresenter. Dette arbeidet fortsetter. Det gjør også driften av to barnehjem med tilhørende skole. Det er et stort menighetsbyggende arbeid som har resultert i over 700 menigheter spredt rundt i provinsene Andhra Pradesh og Telangana.
 
I forbindelse med pandemien ble det et behov for å komme rundt til landsbyene med medisinsk hjelp, så nå har vi også startet med mobile helseteam som 5 dager i uken besøker forskjellige avsidesliggende steder. Nå under pandemien har vi også støttet et omfattende prosjekt for utdeling av mat, og det har blitt delt ut mat til over 100.000 familier.
Vi tror det å hjelpe mennesker som virkelig har store behov, er en god måte å formidle evangeliet på. Samtidig ser vi viktigheten av å hjelpe mennesker til å kunne klare seg selv. Derfor har vi involvert oss i et arbeid som lærer enker og fattige kvinner å sy. Etter endt kurs får de også en egen symaskin.
 
Dermed har de en sjanse til å få inntektsbringende arbeid og komme seg ut av vedvarende fattigdom. Vi har snart delt ut 1000 symaskiner og har for tiden 11 pågående sy-skoler med til sammen 257 elever. Vi har også startet med jordbruksarbeid som gir næringsrike grønnsaker som dekker behovene på egne institusjoner, og også gir noe overskudd som kan deles ut til trengende i landsbyene.
 
Vi opplever at arbeidet virkelig nytter. Vi gleder oss også over at menighetene vokser og at mennesker gjennom det mangfoldige arbeidet blir frelst og døpt. Vi erfarer i sannhet at det å både forkynne Ordet og å vise Kristi kjærlighet i handling berører mennesker.
Powered by Cornerstone