Kina oppdateringer fra 2021

17. Februar 2022
Gjennom hele 2021 har vi hatt mindre aktivitet i Kina enn vi skulle ønske. Dette både på grunn av pandemien, men også med bakgrunn i den stadig sterkere kontrollen fra myndighetenes side. Våre samarbeidspartnere i Kina opplever stor usikkerhet knyttet til hvordan arbeidet vil bli fremover, og ber oss om forbønn for situasjonen. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant tre forskjellige folkegrupper.
Bibler
Bibeldistribusjon har blitt svært vanskelig i Kina. Vi er opptatt av at alle skal kunne ha tilgang på Bibelen på eget språk. Vi har gjennom året støttet en person som er involvert i oversettelse av Bibelen til et minoritetsspråk. Dette prosjektet er snart fullført.
 
Støtte til skolegang
Gjennom organisasjonen Partners in Education gir vi støtte til fattige barn slik at de kan få
skolegang og senere utdannelse. Denne støtten er lagt opp som en fadderordning der noen av våre givere tar et årlig ansvar for skolepengene til en enkelt elev. Det har til sammen vært 29 familier som har fått hjelp gjennom dette prosjektet.
 
Barnehjem
Vi har fortsatt støtten til et barnehjem i Hubei-provinsen nord for Beijing. Her bor det rundt 30 barn med cerebral parese som gjennom dette får et betydelig bedre liv enn de ville hatt uten dette tilbudet. Barnehjemmet har gjennom året hatt utfordringer knyttet til at myndighetene ønsker å ta barna ut av dette og benytte egne tilbud, og noen av barna har blitt hentet ut. Daglig leder på barnehjemmet har sjekket hvordan det har gått med de som forlot hjemmet, og er klar på at de barna det gjelder fikk det langt vanskeligere.
 
Evergreen
Denne organisasjonen, som er bygget opp rundt ettermælet til vår tidligere misjonær Peter Torjesen, opplevde også vanskeligere arbeidsforhold og strengere kontroll gjennom 2021. Flere av prosjektene ble satt på vent og de måtte omorganisere arbeidet blant barn med fysiske og psykiske utfordringer som de i flere år hadde sett betydelige resultater av. Dette arbeidet har nå startet opp i nye lokaler med kristne kinesere som lederskap, og vi har gitt
støtte til dette.
 
Vi har også støttet de fattige kvinnene som lager kort gjennom å importere 500 nye kort. Dette arbeidet har Evergreen skilt ut som et forretningsforetak, og det har derfor vært en god og sikker måte å støtte dem på.
 
Kina oppdateringer fra 2021
Powered by Cornerstone