Blikk fra arbeidet

20. April 2022
Her kommer et lite blikk fra arbeidet fra de forskjellige landene.

Tekst: Allan Neset

 

Norge

Blikk fra arbeidet

Syforening gir symaskiner
Prosjektet med å gi sy-opplæring og egen symaskin til fattige kvinner i India har vært svært vellykket. Mange her hjemme har gitt til nettopp dette arbeidet. Nylig fikk vi vite at en syforening i Søgne hadde som målsetting å samle inn til en symaskin hver gang de møttes. Foreningen som møtes månedlig bidrar på denne måten sterkt til at vanskeligstilte «med-søstre» får en helt ny start i livet. Syforeninger har helt klart en betydelig sosial egenverdi, og gjennom et slikt bra tiltak får de også en betydelig nytteverdi for de som trenger det.

Ny kristen TV-kanal
En ny kristen TV-kanal har en stund vært under planlegging, og nå har man begynt å lage sendinger. Kanalen har sitt utspring gjennom bladet Evangelisten som vi jo har et nært forhold til gjennom vårt arbeid med Evangelistens Misjonstjenestes arbeid i India. Kanalen heter Kanal 12, men vil også bruke navnet «Bedehuskanalen». Bedehusmiljøer rundt omkring i landet har i alle år vært viktige støttespillere i vårt arbeid, og det er disse lavkirkelige miljøene som er største målgruppen for denne satsingen.

Kanalen vil også ha mye fokus på misjon og Evangelisk Orientmisjon vil være en av organisasjonen som vil bli løftet frem gjennom kanalens sendinger. Kanalen vil kunne lastes ned på flere digitale plattformer, og vi vil komme tilbake med detaljert informasjon om hvor og hvordan disse programmene kan ses når alt er på plass.

80-årsdag til beste for misjonen
Per Karlsen er en av de mange som har fulgt Den Evangeliske Forsamling gjennom et langt liv, og som dermed også har et langvarig kjennskap til vår organisasjon. Forleden fylte han 80 år, og ville i den anledning at gaven skulle være et bidrag til Orientmisjonen. Det er stadig flere som velger en slik gave-løsning i forbindelse med runde år og andre spesielle anledninger, og det er selvsagt noe vi gleder oss over. Dagen ble feiret med venner som også har lang fartstid i vår sammenheng. Vi i staben er glade for våre historiske røtter og setter stor pris på å kunne stå i en tjeneste som er båret frem av trofaste misjonsvenner i lang, lang tid.

 

Japan

Blikk fra arbeidet

Jordskjelv
Japan opplevde nylig et nytt jordskjelv. Skjelvet var ikke av de sterkeste, men førte til store materielle ødeleggelser og også personlige skader. Anniken Mori kunne fortelle at vår mangeårige japanske medarbeider Goto som nå har blitt 75 år fikk mye av boligen ødelagt. Goto var i mange ti-år en trofast pastor og forkynner i flere av våre menigheter, og Anniken sendte henne derfor økonomisk hjelp til å komme seg «på bena» igjen.

Familieforøkelse
Familien Mori vokser stadig. David og Mitsuki fikk nylig en sønn så nå er Anniken og Akira besteforeldre til både en gutt og en jente. Fødselen skjedde over 2 uker før tiden, men alt er bra med mor og barn.

 

India

Blikk fra arbeidet

I tillegg til arbeidet til Evangelistens Helping Hand støtter vi som kjent også et prosjekt hos Christian Disciples Fellowship (CDF) i Kolkataområdet. De skriver at de nettopp hadde en medarbeidersamling der arbeidere fra forskjellige steder i Vest-Bengal kom sammen og delte sine feltrapporter. Det ble 3 dager hvor de virkelig gledet seg over hva Herren gjør gjennom sine tjenere i avsidesliggende områder. Noe som ikke er gledelig, er at det er en stadig økende forfølgelse av kristne flere steder i India, hvor kirker blir ødelagt og mennesker skadet. De ber om forbønn for de forfulgte.

 

Nord-Korea

Blikk fra arbeidet

En av våre samarbeidsorganisasjoner skriver at det er grunn til bekymring med tanke på tuberkulosetilstanden i landet nå som det lenge har vært koronastengt. Det er for tiden umulig å si noe med sikkerhet om situasjonen, men de antar at det har blitt en betydelig forverring i og med de stengte grensene, og at arbeidet har blitt satt kraftig tilbake. De ber oss være i forbønn om en snarlig åpning for å kunne få inn nødvendige medisiner igjen, og også annen humanitær hjelp. Det er viktig at vi husker på det nord-koreanske folket som står innenfor en vanskelig vår med matmangel og mangel på vitalt utstyr for nyplanting. Måtte de kjenne på håp for fremtiden.

 

 

 

Powered by Cornerstone