ÅRSMØTET 2022

10. Mai 2022
Etter år med pandemi var det fantastisk igjen å kunne møtes til årsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Evangelisk Orientmisjon har en lang og rik tradisjon med å avholde sine årsmøter i nettopp denne menigheten, og det var en fornøyd gjeng som satte hverandre stevne.

Den formelle årsmøtedelen ble ledet av styreleder Rolf Martin Næss og daglig leder Roald Føreland, og samlet i overkant av 30 delegerte som representerte 127 stemmer. Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av Føreland. Den viste et mangfoldig arbeid gjennom hele fjoråret med økte gaveinntekter og virksomhet på alle våre fire felt. Vi opplever nå at de fleste givere gir til konkrete formål, og vi ser derfor at midlene vi får inn blir ganske så ujevnt fordelt.

ÅRSMØTET 2022

Det aller meste som blir samlet inn i fjoråret ble brukt i India. Styret har et ønske om at vi fremover kan overføre mer midler til våre «gamle» felt Kina og Japan.Både regnskap og budsjett skapte entusiasme i årsmøtet, og både disse og årsmeldingen ble tatt til etterretning med applaus. Det var i år valg på en fast representant i tillegg til to vararepresentanter. Valget gav resultatet at Martin Andersen ble valgt for en periode på 3 år, med Anne Marie Bjerke Øyulvstad og Leif Arne Grødem som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. Etter en alltid velsmakende lunch fra Gunnar Ruud var det klart for misjonsmøte.

ÅRSMØTET 2022

I år var det flere gjester. Anniken, Akira og Hanna Mori hadde tatt turen fra Japan, og gledet de fremmøtte med både tale og sang. Anniken kan i år feire at det er 50 år siden hun ble ansatt i Evangelisk Orientmisjon. Både hun og Akira kunne for lengst ha pensjonert seg, men står på som aldri før. Det gjelder å jobbe «så lenge det er dag», for som Akira både sa og sang: «Jeg vet intet om i morgen, men jeg kjenner Han som vet det».

Det ble gitt informasjon om et samarbeid vi har inngått med Tent med tanke på å utruste kristne i Asia til å bruke sitt yrke til å vitne om Jesus der Herren leder dem. Svein Løvdal og vår kommende medarbeider Åse Marit Hegland fortalte fra arbeidet i India. Dette er et arbeid som tross store utfordringer i forbindelse med pandemien, ble rikt velsignet i tiden som ligger bak. Vi opplever at Gud gir rik velsignelse gjennom arbeidet vi støtter med helse, landbruk, barnehjem, skolegang og yrkesopplæring.

Allan Neset fortalte om våre prosjekter i Kina. Disse har det vært utfordrende å følge opp den senere tiden, både på grunn av pandemien, og også på grunn av en stadig økende overvåking fra myndighetene av denne typen virksomhet. Vi har derfor nå en del begrensninger med tanke på kontakt og oppfølging. Fra arbeidet i Nord-Korea hadde vi besøk av Sissel Topple fra Christian Friends of Korea. Hun fortalte at det hadde vært store utfordringer nå som det har vært helt stengt. Hun tok oss med i bønn for arbeidet og viste bilder fra de forskjellige prosjektene. Til slutt var det tid for et par overraskelser. Anniken fikk plakett med takk for innsatsen i 50 år, og årets frivilligepris gikk til Gjertrud og Tom Haug til stor applaus fra salen.

ÅRSMØTET 2022

De har vært behjelpelig med alt praktisk arbeid ved årsmøtene og andre møter i Misjonskirken. De har også vært trofast på besøk hos mange av våre gamle misjonærer i årens løp.

ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022 ÅRSMØTET 2022
Powered by Cornerstone