Bjørg og Sigvald sammen med en pastorfamilie der barna har fått utdannelse gjennom misjonen.
Bjørg og Sigvald sammen med en pastorfamilie der barna har fått utdannelse gjennom misjonen.     

Nytt arbeid i India

18. Mai 2022
Vi i Evangelisk Orientmisjon (EOM) har den senere tiden hatt tett kontakt med en liten familiedrevet organisasjon kalt «Med hjerte for India». Vi har alltid hatt fokus på samarbeid der vi ser at det er til det beste for å nå flest mulig med vårt arbeid. Derfor er vi glade for å kunne presentere et nytt arbeid «under EOM-paraplyen».
Nytt arbeid i India

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Allan Neset / Åse Marit Hegland

«Med hjerte for India» vil i løpet av kort tid legges inn i vårt allerede mangfoldige India-arbeid, og deres nåværende leder Åse Marit Hegland vil fra 1. august begynne i en nyopprettet prosjektstilling i EOM. Hun vil da få ansvaret for videreføringen av arbeidet deres, og også gå inn i staben og bidra i andre av våre prosjekter der det er ønskelig.

Åse Marit har vært med oss i flere samlinger og allerede begynt å tilpasse seg sin nye EOM-identitet. Vi synes derfor det er på sin plass at også våre lesere blir bedre kjent med både henne og arbeidet hun står i. Som nevnt er dette et arbeid som har vært familiedrevet. Åse Marit delte fort sine foreldres kall og visjoner for utfordringene i India, og har hele tiden involvert seg.

MED HJERTE FOR INDIA:
- Arbeid startet av Bjørg og Sigvald
  Tjomsland
- Vokst frem etter en reise de hadde med
  sin indiske adoptivdatter til landet i 1993
- Startet et forpliktende samarbeid med
  pastor Gupta i Agra i 2002
- I 2005 ble det startet et barnehjem
- Formelt stiftet som organisasjon 2. april
  2011

MED HJERTE FOR INDIA HAR HATT FØLGENDE VISJON:
- Løfte mennesker fra mørke til lys, både
  åndelig og materielt
- Gi fattige barn omsorg og skolegang
- Støtte indiske organisasjoner og
  enkeltpersoner

Hun har hele tiden gjort dette på såkalt frivillig basis, så nå som hun begynner å jobbe for EOM blir første gang hun får dette livskallet også som sitt daglige arbeid. Vi lar Åse Marit fortelle litt om seg selv: «Jeg er født i september 1983, er gift, har to barn. Vi bor i Evje og Hornnes kommune. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og jobber på en barneskole i Evje. Vi har også kyr på gården der jeg nå bor. Vi er aktivt med i kristent arbeid her i bygda.

Jeg har vært i India 12-13 ganger, korte og lengre turer. Etter at jeg ble gift og fikk barn så er muligheten for lange og hyppige turer blitt mindre. Men jeg prøver å reise ca. annethvert år, og mine foreldre annethvert år. På den måten får vi sett til arbeidet en gang i året. Helt siden jeg var liten har jeg vært inspirert og fascinert av misjonærer. Min søndagsskolelærer fortalte meg en gang at jeg hadde sagt på søndagsskolen at jeg skulle bli misjonær når jeg ble stor..!

Det var alle de spennende fortellingen fra andre kulturer, mennesker som ikke hadde det sånn som oss, hjelpearbeidet og ikke minst det at mange mennesker aldri hadde hørt om Jesus! Jeg har alltid vært glad i Jesus, men det var først da jeg døpte meg som 11-åring at jeg virkelig opplevde at jeg valgte Jesus selv!

Nytt arbeid i IndiaÅse Marit har gjennom årene fått et nært forhold til barn i Agra.

9 år gammel var jeg da jeg var i India for 1. gang. Det ble en stor opplevelse for meg, og jeg visste at jeg måtte tilbake dit. Det var som om noe «drev» meg, og jeg kunne ikke stoppe å snakke om India, skrive om det og oppsøke informasjon om land og kultur.

Jeg er takknemlig til vår Herre at mine foreldre, Bjørg og Sigvald Tjomsland, også opplevde kallet til India. Så det ble flere turer til dette fantastiske landet. Men reisen var ikke bare lett. Etter å oppleve flere dører lukke seg, - så åpnet det seg ei dør i Agra, India. Vi fikk kontakt med en enkel ulykkelig selger utenfor Taj Mahal.

Derfra kom kjennskaper til flere arbeidere som til slutt førte oss til en pastorfamilie som drev en husmenighet bare gang-avstand fra Taj Mahal i Agra. I 2002 startet mine foreldre å støtte pastoren med et lite beløp, og derfra åpnet Herren mange dører, og vi opplevde gang på gang å gå i ferdiglagte gjerninger. I 2005 fikk jeg lov til å bli med på å starte et barnehjem helt fra «ingenting».

Nytt arbeid i India Nytt arbeid i India

I løpet av driften hadde vi innom ca 60 barn, noen i korte og noen i lengre perioder. Men kun 20 barn på samme tid. Barnehjemmet hadde vi i 15 år, og det resulterte i huskjøp, kjøp av tomt, bygging av flere hus, kjøp av buss og bil. Menigheten vokste, kirkerom ble bygget og søndagsskole startet. Tross mye forfølgelser drives det utpostmenighet og cellegrupper. Etter at vi måtte slutte med barnehjem pga. mye press fra myndighetene, så startet vi dagsenter.

I 2021 startet vi barneskole på tomta vår!! Denne bygde vi selv opp med midler som kom inn til «Med hjerte for India». Foreløpig tenker vi rundt 100 elever, men håper på å øke dette og også å bygge ut skolen i framtiden. Vi ønsker som organisasjon å løfte mennesker fra mørket til lys både åndelig og materielt.

Vi ønsker først av alt å forkynne evangeliet om Jesus! Og det som er så herlig med misjon er at vi kan gjøre dette i ord og gjerninger. Det at vi kan vise Jesu kjærlighet og gi mennesker omsorg er stort og rikt. Dagsenter og skole gir barna en tryggere hverdag og et håp for framtiden. Utdannelse kan for mange være en vei ut av fattigdom, forhindre barnearbeid og tidlig ekteskap.

Nytt arbeid i IndiaÅse Marit foran Taj Mahal.

De får høre om Jesus, lærer å be og får være sammen med frelste rollemodeller som også lærer dem nyttige lærdommer som de kan ta med seg i livet. Menigheten er en trygg havn for mange tross forfølgelse. Det kan vi si fordi mennesker kan ta fra oss «alt», men troen på Jesus kan ingen ta fra oss! Dette var en kort oppsummering av hva som har skjedd fra kallet og fram til i dag. Et annet årstall som en kan få med er at organisasjonen «Med hjerte for India» startet mine foreldre og meg i 2011 da vi så at arbeidet vokste og vi trengte å organisere midlene på en bedre måte.

Pastor Gupta hadde organisasjonen «Grace gospel fellowship» i India, og vi kunne overføre penger via FCRA. Før dette hadde jeg ansvaret for barnehjemmet, og skaffet sponsorer til dette gjennom venner, kjennskap og noen møter. Mine foreldre hadde i begynnelsen ansvaret for menighetsarbeidet og noen prosjekter rundt det. Men etter 2011 ble alt felles.

Jeg er evig takknemlig til Herren for at jeg kan få lov til å være med i hans arbeid sammen med så mange flotte medarbeidere!!! Det er Herren som har all makt - derfor kan vi gå!

Nytt arbeid i IndiaFamilien Hegland. Åse Marit, Petter og barna Malin (10) og Martin (7).
Powered by Cornerstone