Unåddkonferansen 2022

30. September 2022
Milliarder av mennesker har fortsatt ikke hørt evangeliet. 28.–29. OKTOBER 2022 arrangeres Unåddkonferansen i Bergen som skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkeslag med evangeliet!
 
Meld deg på under du også og bli med på konferansen! :D
 
Se teaserfilm under:
Powered by Cornerstone