De minste barna har laget morsdags-kort.
De minste barna har laget morsdags-kort.     

Startet barneskole i Agra, India

06. Oktober 2022
Det er mye nød og fattigdom i India, og mye av det er på grunn av at kastesystemet lever i beste velgående blant de fleste i India, spesielt i landsbyer og blant de som har hatt lite eller ingen skolegang.

Tekst: Åse Marit Hegland

Offisielt er kastesystemet avskaffet, men det lever dessverre i praksis mange steder. Det sitter så hardt i kulturen og i mentaliteten at det er vanskelig å jobbe imot. Grunnen til at dette er viktig er fordi det går på menneskeverd, rettigheter, misbruk av mennesker, overgrep, slavearbeid, barnearbeid og barneekteskap. Det som kan hjelpe mennesker ut av dette er å gi barn god utdannelse, lære dem om likeverd og respekt og å gi dem tro på at de kan gjøre en forskjell. At de kan få jobb og forsørge både seg selv og familien sin.

 

Vi ønsker også gjennom dette å gi dem evangeliet om Jesus gjennom sanger og bønn. Det vil kunne gi dem det beste; frelse og håp for liv og evighet! Skolen i Agra i India har gått fra 60 elever ved oppstart i oktober ‘21 til 160 elever i dag. Det er pastor Gupta, leder av Grace gospel fellowship, som leder arbeidet i Agra. Første etasje på skolen sto ferdig i 2021, og de første elevene og lærerne begynte i okt. 2021. Dette er i et område utenfor sentrum av Agra nord i India. Her var det ikke mange skoler i området, så flere av barna i nabolaget fikk ikke gå på skole i det hele tatt. Det er fattige familier, bønder og familier med enkle levekår som bor rundt om i dette området. Skolen er på et «høyt nivå», dvs. at det er en «English medium» skole der mesteparten av undervisningen foregår på engelsk. Slik blir elevene gode i engelsk, og det blir da lettere å få jobb når de blir voksne. Alle lærerne på skolen har lærerutdanning. I første omgang har vi fått godkjennelse til å drive skolen fra 1.-5. klasse.

Vi har også noen barn i «nursery school» som er klasser før 1. klasse, som en slags førskole. Dette er en kristen skole, og den heter: «Grace Convent school». Vi får lov til å be med barna, synge kristne sanger og lære de bibelfortellinger og om de kristne høytider. Samtidig så må de også lære om andre religioner og festivaler slik som på skolene i Norge. Vi er så takknemlige for å kunne lære barna om Jesus gjennom sanger, bønn og bibelfortellinger. Det er også en utrolig velsignelse å kunne gi de et kristent verdisyn og menneskesyn. Evangeliet om Jesus er for alle mennesker, vi skal være gode mot hverandre, elske Gud og vår neste som oss selv. Kastesystemet i India forteller at noen er mindre verd enn andre - til og med verdiløse. Vi vil lære barna at vi alle er like verdifulle i Guds øyne!

Startet barneskole i Agra, IndiaNoen av våre ansatte på skolen under feiringen av "Indepence day".

«English medium skoler» er dyre skoler for elever i India. Vi ønsket å gi gratis skolegang til alle, men fikk ikke det godkjent av myndighetene. Men vi fikk lov til å legge oss på svært lav betaling. Elevene betaler selv ca. 1,5 kr dagen, og kjøper deler av skoleuniformen selv. Dette er så lite at til og med de som er fattige kan få mulighet til å gå på vår skole! Vi fikk lov av myndighetene til å gi 25 av de aller fattigste helt gratis skolegang og hele skoleuniformen. Dette er kjempeflott, men vi håper på enda flere etter hvert.

Skolen følger en gitt læreplan for å gi elevene best mulig læring i alle fag. De tar undervisningen på alvor og har faste foreldrekonferanser med barnet og en foresatt. Der går man gjennom hvert barns utvikling på skolen. En rektor, 8 lærere og annet personell får skolen til å rulle og gå. Dette har skapt arbeidsplasser, noe som også er svært bra i India! De er kjempeflinke til å markere spesielle dager som f.eks. morsdag, barnas dag, lærerens dag, fruktdag mm. De får kreative oppgaver og er kjempegode til å jobbe med kunst og håndverk. Utflukter og aktivitetsdager hører også med! Vi har en buss tilknyttet arbeidet, som blant annet blir brukt til dette. Da er det ofte litt snacks å få fra skolen sin side.

Vær gjerne med å be for arbeidet og for videre godkjennelse av skolen. Papirarbeid knyttet til offentlige godkjennelser i India kan ofte være en utfordring, spesielt for oss som driver kristent arbeid. Kristne nord i India opplever økende forfølgelse og ofte press fra myndighetene, så gjerne vær med i bønn.

 

Takk til alle dere som er med oss i dette arbeidet. Vi er så takknemlige for muligheten til å drive denne skolen!

Powered by Cornerstone