Øyvind Dovland har demonstrert hvordan vannfiltrene fungerer, og Prasanth Halonen og folk fra landsbyen følger spent med.
Øyvind Dovland har demonstrert hvordan vannfiltrene fungerer, og Prasanth Halonen og folk fra landsbyen følger spent med.     

Nødvendigheten av rent vann

24. November 2022
Her til lands er vi i den lykksalige situasjonen at vi har tilgang på mye og godt drikkevann. Mange steder i verden er forholdene helt annerledes.

Tekst: Allan Neset

Dette gjelder også flere steder i India. I flere av de landsbyene hvor våre samarbeidspartnere i Evangelistens Helping Hand (EHH) har sitt nedslagsfelt, er det ingen selvfølge å ha rent vann tilgjengelig.Ved hovedkontoret i Krishnunipalem har man i lengre tid hatt et større vannrenseanlegg som frembringer flere tusen liter rent vann hver dag, som deles ut til nærliggende områder.

Dette hjelper mange, men behovet er stort og det er ikke alle som har geografisk nærhet til denne kilden. I forbindelse med at vi nylig hadde en gruppe ute for å besøke våre prosjekter, var det 2 som hadde et spesielt ønske om å jobbe med vannprosjekter.

Gunnar Solås og Øyvind Dovland har begge erfaring med etablering av vannposter gjennom flere opphold i Nord-Korea, og var derfor godt forberedt for oppgaven. De har i løpet av forholdsvis få dager i India vært med å jobbe frem flere brønner med tilhørende anlegg både i landsbyer i nærheten av hovedkontoret, men også på steder som ligger 6 timers kjøretur borte. Det som slår oss både her, og også tidligere i Nord-Korea, er hvilken enormt stor forskjell man kan gjøre når det er snakk om det å fremskaffe rent vann.

Både med tanke på tid og økonomi krever det beskjeden investering å gi vann til de som ikke har det. I tillegg til brønner og vannanlegg, har de også med seg vannfiltere som enkelt kan brukes til å rense vann i den enkelte husholdning.

Også dette har med godt resultat blitt utprøvd i Nord-Korea, og gjør at de som har tilgang på vann som dog ikke er rent, kan rense dette i sitt eget hjem med enkle hjelpemidler.

I arbeidet med å gi folket vann benyttes også anledningen til å vitne om Livets vann, Jesus. Han som sa at den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri i evighet mer tørste. Vi ønsker i vårt arbeid å møte menneskers behov, både til kropp, sjel og ånd, og det oppleves svært meningsfullt å støtte slike vannprosjekt.

Nødvendigheten av rent vannØyvind Dovland og Gunnar Solås har delt ut vannfilter til landsbyboere. Nødvendigheten av rent vann Nødvendigheten av rent vann Nødvendigheten av rent vann Nødvendigheten av rent vann

 

Powered by Cornerstone