Filmen Yrkesopplæring

07. Mars 2023
En kort film om yrkesopplæring av fattige kvinner som vi driver et rikt arbeidet blant, i India.

Evangelisk Orientmisjon  har i mange år drevet et rikt arbeid i India.

Her får du se en film som omhandler nettop det, yrkesopplæring av fattige kvinner. Støtte til de svakeste i samfunnet.

Ved å gi dem opplæring i sy kurs og en symaskin ved bestått kurs får de en mulighet til å tjene penger til livets opphold for seg og sin familie. 

(109) Yrkesopplæring i India - YouTube

Powered by Cornerstone