Unåddkonferansen 2023

14. September 2023
Milliarder av mennesker har fortsatt ikke hørt evangeliet. 27. - 28. OKTOBER 2023 arrangeres Unåddkonferansen i Bergen som skal styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å nå unådde folkeslag med evangeliet!
Meld deg på under du også og bli med på konferansen! :D
 
Se teaserfilm under:
 
Unåddkonferansen 2023
Powered by Cornerstone