Fengselsarbeid i Mongolia

13. Mai 2024
I Mongolia samarbeider vi med vår svenske «søster-organisasjon» Evangeliska Östasien Missionen (EÖM), og støtter virksomheten til menigheten Jesus Assembly. Følgende oppløftende artikkel har vi fått fra våre svenske venner.

Siden 2015 har forsamlingen «Jesus Assembly» i Erdenet hatt anledning til å besøke et høyrisiko-fengsel i nærheten. Dørene er fortsatt åpne for slike besøk. Folk fra menigheten besøker fengselet annenhver uke og har bibelundervisning med interesserte innsatte. De benytter et undervisningsopplegg kalt «Theological Education by Extension», et opplegg som har blitt mye brukt i Mongolia.

Fengselsarbeid i Mongolia

Hvert kurs avsluttes med dåp. For litt over ett år siden ble 21 personer døpt. For tiden er det 28 personer som følger opplegget, og snart er det tid for dåp igjen. Ved et besøk i februar fikk menigheten fortalt om Jesus for 200 innsatte og ansatte, og 13 meldte seg umiddelbart på neste kurs. En sak som bekymrer de kristne som regelmessig besøker fengslet, er at det stadig blir flere unge mennesker som dømmes for mord og svært grove voldsbrudd til lange fengselsstraffer.

De ønsker at vi ber for dem som sitter innelåst, om en virkelig omvendelse og et nytt liv, og ikke minst at ungdommer i det mongolske samfunnet at de skal få oppleve freden i Herren og ikke havne i klammeri med rettsvesenet. Siden 2022 har man også fått tillatelse til å arrangere Global Leadership Summit i fengselet. Første året deltok 70 fra personalet og 80 innsatte. Nå sist høst deltok 40 innsatte og 3 kommunale sosialarbeidere. Høydepunktet for de innsatte var da de kunne diskutere innholdet i undervisningen parvis. De får normalt ikke snakke med hverandre, så det var noe de satte virkelig stor pris på.

Nå sist jul var folk fra menigheten der og feiret Jesu fødsel sammen med de innsatte som har begynt å følge Jesus. De delte ut gaver til alle, og 15 innsatte som aldri får besøk av noen, verken slekt eller bekjente, fikk ekstra gaver og omsorg. Disse fengselsbesøkene er bare et av mange tiltak som menigheten i Erdenet gjør for å vise Jesu kjærlighet i praksis. Vi støtter menighetens arbeid på forskjellige måter. Når du gir en gave til dette arbeidet i Mongolia, er du med på å spre Guds ubetingede kjærlighet til folket sammen med våre trossøsken der.  

 

Powered by Cornerstone