Asias Millioner 2013 #1

Hovedsaker i denne utgaven:
Årsmelding 2012.

Asias Millioner 2013 #2

Hovedsaker i denne utgaven:
Muligheter i Nord- Korea

Asias Millioner 2013 #3

Hovedsaker i denne utgaven:
Inn i en ny epoke

Asias Millioner 2013 #4

Hovedsaker i denne utgaven:
På egne ben i Nord- Korea

Asias Millioner 2013 #5

Hovedsaker i denne utgaven:
Kjærlighet til barna

Asias Millioner 2013 #6

Hovedsaker i denne utgaven:
Nord- Korea: Det vakre og det triste