Vil Nå Alle Med Ordet

Vil nå alle med Ordet

Evangelisk Orientmisjon går sammen med Litteraturmisjonen om å trykke bibler og nytestamenter på 19 minoritetsspråk.

Dette er språk som tidligere aldri har hatt Guds Ord.

Les mer