Styrets årsmelding

NORD KOREA

Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og rent drikkevann.

Øyvind Dovland, Sven Erik Johansson, Gunnar Solås, Ivan Wiik og flere personer fra Norge besøkte landet. Det kostet 20.000 kroner å sette opp et drivhus i Nord Korea. I tillegg støttet vi prosjekt for rent drikkevann gjennom vannpumper og vannfilter. Vi har finansiert drivhus og plast til fornyelse av eksisterende drivhus tilsvarende 55 drivhus. Vi har også finansiert og levert 100 vannpumper og flere hundre vannfiltre.

Les mer