Innvielse Av Global Mission Center

Innvielse av Global Mission Center

Det var stor høytidelighet ved åpningen av det nye store bygget til Global Mission Centre i Iwaki lørdag 29.september Gjester fra fjern og nær var samlet for å feire begivenheten. – Hverken ild eller vann, tsunami eller brann kan hindre Guds rike i å utbre seg, sa Anniken Mori.

Les mer

Hjelper Nord-Korea med mat og vann

For et år siden var Øyvind Dovland i Nord-Korea for å bygge drivhus og hjelpe med vannforsyning og strøm. I juni drar han på nytt til det lukkede landet i øst. Som  styremedlem  i  Evangelisk Orientmisjon  lanserte  han  ideen om å starte innsamling av penger til  humanitære  hjelpetiltak  i  det kommuniststyrte landet.  Det  ble en nesten umiddelbar suksess

Les mer