Gi en gave

Med din gave kan vi gjøre mer! Trofaste givere og samarbeidspartnere holder Evangelisk Orientmisjon i arbeid for å oppfylle sitt formål – evangeliet til unådde, håp til håpløse!

Gave via Vipps:
Vårt Vipps-nummer er 70393
Scann koden under for å gi et enkeltbeløp

Bankkonto for gaver:
Kontonr: 3000.15.76719
BIC: SPSONO22
IBAN: NO6530001576719

Bank:
Sparebanken Sør
Postboks 200, 4662 Kristiansand
 

AVTALEGIRO
For å gi en gave med fast trekk er AvtaleGiro den enkle måten å gjøre det på. Du kan selv velge om det skal være månedelig, kvartalsvis eller årlig. Avtalen vil løpe til du avslutter den selv i din nettbank.

Du kan opprette AvtaleGiro på tre måter.

  1. Skann denne QR-koden,og kom direkte til avtalegiroskjema
  2. Fyll ut nettskjemaet på nett med BankID: Gå til skjema,
  3. Laste ned AvtaleGiro- bankett, print den og fyll ut

Etter den er utfylt kan du levere den i banken, sende per post til:
Evangelisk Orientmisjon
Dronningens gate 37
4610 Kristiansand

Heller bruke epost?

Send som vedlegg med epost til eom@eom.no 

TESTAMENTARISK GAVE
Om du gir en testamentarisk gave til Evangelisk Orientmisjon, vil vi forvalte den etter ditt ønske.

Les mer om testamentariske gaver

Powered by Cornerstone