Uten våre trofaste samarbeidspartnere kan ikke Evangelisk Orientmisjon nå sin hensikt. Det er med din hjelp at vi sprer håp!

Vipps

Ved å søke på vårt Vipps-nummer: 70393 har du muligheten til å donere ønsket beløp.

Gavekonto

Kontonr: 3000.15.76719
BIC: SPSONO22
IBAN: NO6530001576719

Bank:
Sparebanken Sør
Postboks 200, 4662 Kristiansand

AVTALEGIRO
For å gi en gave med fast trekk er AvtaleGiro den enkle måten å gjøre det på. Du kan selv velge om det skal være månedelig, kvartalsvis eller årlig. Avtalen vil løpe til du avslutter den selv i din nettbank.

Du kan opprette AvtaleGiro på to måter.

  1. Fyll ut nettskjemaet på nett med BankID: Gå til skjema,
  2. Laste ned AvtaleGiro- bankett, print den og fyll ut

Etter den er utfylt kan du levere den i banken, sende per post til:
Evangelisk Orientmisjon
Dronningens gate 37
4610 Kristiansand

Eller du kan laste opp AvtaleGiroen under.

TESTAMENTARISK GAVE
Om du gir en testamentarisk gave til Evangelisk Orientmisjon, vil vi forvalte den etter ditt ønske.

Les mer om testamentariske gaver