En av menighetens medlemmer, 70 år gamle Kare Surya Kantham, døde nå under koronatiden. Det ble en spesiell begravelse med få deltakere på grunn av smittevernreglene. Pastor Juhani Halonen forrettet i begravelsen (mannen som har ansiktsmaske på).
En av menighetens medlemmer, 70 år gamle Kare Surya Kantham, døde nå under koronatiden. Det ble en spesiell begravelse med få deltakere på grunn av smittevernreglene. Pastor Juhani Halonen forrettet i begravelsen (mannen som har ansiktsmaske på).     

– Jeg vil gravlegges, ikke kremeres!

05. Juni 2020
Familien hennes syntes ikke det var greit, men Kare Surya Kantham fikk sitt siste ønske oppfylt; å bli gravlagt. Som den eneste kristne i sin familie nektet hun å bli kremert slik det er vanlig blant hinduer. Ettersom det var hennes siste ønske, sa familien ja.

I India er det vanlig at kristne og muslimer gravlegger sine døde, mens det bare er hinduene som kremerer. 

– Det er fordi vi tror og forkynner at Jesus var i graven i tre dager før han sto opp igjen. Derfor føler vi det er bibelsk å begrave de døde, akkurat som Jesus ble begravet. Jeg har aldri opplevd at noen kristne ønsker å bli kremert etter at de er død, forteller pastor Juhani Halonen fra Evangelistens Helping Hand. 

Nylig forrettet han i en begravelse hvor den avdøde var den eneste kristne i sin familie. 

– Normalt ville den avdøde blitt kremert, men fordi det var hennes siste ønske å bli gravlagt sa familien ja, forteller Juhani. 

Kare Surya Kantham (70) bodde i nærheten av kirken der Juhani er pastor, i Ravindra Colony. Hun pleide å lytte til prekenene i kirken uten selv å være til stede. Mikrofonen bar lyden over de høye hagegjerdene, og rett i hjertet til Kare som ble en troende. En dag henvendte hun seg til Juhanis kone, Suhasini Halonen, og spurte om hun kunne få lov til å komme til kirken. «Det er klart du kan komme! Kirken vår er åpen for alle, og du er velkommen til å være med på bønnemøte,» svarte Suhasini. 

Kare var fra en hinduistisk familie. Hun hadde to døtre, som begge var gift. Mannen hennes var død for mange år tilbake. Nå fikk hun bo hos døtrene sine. 

Kare begynte å komme til kirken. I begynnelsen var det store protester hjemmefra. Begge svigersønnene hennes sa nei. Men Kare, som hadde vært enke i mange år, var vant til å ordne opp selv. Hun overhørte svigersønnene, og gikk til kirken når hun ville for å høre Guds Ord. Der lærte hun om mange ting, om Kristi kjærlighet og det evige liv etter døden. Hun innså at alder ikke er noen hindring for å la seg døpe og leve med Kristus. 

En dag kom hun og spurte om hun kunne bli døpt. Familien hennes likte det ikke, men ettersom hun var en veldig selvstendig dame fikk hun viljen sin. Det ble ikke bare lett. Kare ble døpt, men etterpå fikk hun stadig høre negative slengbemerkninger hjemme. Hva ville alle slektningene si til dette? Naboene? Alle de andre i landsbyen? Familien fryktet for represalier fra det hinduistiske samfunnet rundt dem. 

En dag fikk Suhasini spørsmål fra Kare om hun kunne få spise lunsj i kirken? Evangelistens Helping Hand pleier å servere lunsj daglig til eldre mennesker og fattige enker som har lite å leve av. Suhasini sa ja. Kare ble kjempeglad, og begynte å tilbringe stadig mer tid i kirken. 

For noen få måneder siden ble Kare syk, og etter hvert sengeliggende. Pastor Juhani og kona Suhasini pleide å besøke henne og be for henne. En kveld Suhasini var innom på besøk sa Kare at hun følte hun ikke hadde lenge igjen å leve. Hun vinket på døtrene og svigersønnene og ba dem komme bort til sengen. I alles nærvær ba hun om å få oppfylt et siste ønske. Når hun var død ville hun begraves, slik som de kristne, ikke kremeres etter hinduistisk skikk. Både døtrene og svigersønnene lovte å oppfylle ønsket. 

Og slik ble det. Kare sovnet inn påskeaften, dagen etter langfredag. 

– Vanligvis pleier et stort antall mennesker å delta i begravelsen når noen dør. Men akkurat som dere i Norge har vi strenge regler for hvor mange som kan samles. Så Kare ble begravet med bare de aller nærmeste rundt seg, forteller Juhani Halonen. 

– Vær så snill å be for familien hennes! 

Powered by Cornerstone