India

Det er omtrent 70 millioner kristne i India, noe som gjør kristendommen til landets tredje største religion. Selv om mange eksperter mener tallet trolig er noe høyere, er det likevel klart at oppdraget ikke er fullført i det folkerike landet.

 

Med hjerte for India

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra august-22 ble organisasjonen «Med hjerte for India» (MHFI) lagt inn under Evangelisk orientmisjon (EOM) som et av deres prosjekter i India.

Misjonen i India startet i 2002 av Bjørg og Sigvald Tjomsland da de begynte å støtte en pastor som drev en husmenighet i Agra. To år senere fikk deres datter, Åse Marit Hegland (Tjomsland før ho ble gift), møte denne pastoren som heter L.D. Gupta. Sammen startet de arbeidet som ble «Med hjerte for India». Misjonen til Gupta i India ble hetende «Grace gospel fellowship».

I 2014 kjøpte MHFI en tomt på 5,5 mål utenfor sentrum av Agra. Her ligger blant annet skolen som MHFI har bygget og drifter. Det er også bygget diverse hus til arbeidet, og kjøpt buss og bil for driften.

Med hjerte for India driver:

Dagsenter som ligger i menighetslokalet i Agra sentrum like ved mosuleet «Taj Mahal». Der kommer 20-30 barn etter skolen og får litt snacks, aktiviteter og trygghet i lek. De har også enkel samlingsstund der de får høre om Jesus. Dette arbeidet er utvidet til et dagsenter til som ligger i en annen bydel av Agra, der 15-20 barn er innom etter hver skoledag.

Menighet som er i vekst og utvikling. Fra å ha startet som en liten husmenighet, er det bygget ut et kirkerom som ofte er fyllt helt opp. Godt over 100 medlemmer kommer til møtene. Mange er barn, så det drives også søndagskole. Menighetsarbeidet har evangelister, utposter, cellegrupper, kvinnemøter mm. Om sommeren har de VBS: «vacation bibleschool» for barn i nabolaget rundt kirka.

Skole i Agra India som har gått fra 60 elever ved oppstart oktober 2021 til ca. 130 elever per september 2022. Dette er i et område utenfor sentrum av Agra. Her var det ikke mange skoler i området, så flere av barna i nabolaget gikk ikke på skole i det hele tatt. Det er fattige familier, bønder og familier med enkle levekår som bor rundt om i dette området. I første omgang har vi fått godkjennelse til å drive skolen fra 1-5 klasse. Vi har også noen barn i «nursary school» som er klasser før 1.klasse.

Dette er en kristen skole og den heter: Grace Convent school. De får lov til å be med barna, synge kristne sanger, lære de bibelfortellinger og om de kristne høytider.

Vi er så takknemlige for å kunne lære barna om Jesus igjennom sanger, bønn og bibelfortellinger. Det er også en utrolig velsignelse å kunne gi de et kristent verdisyn og menneskesyn. Evangeliet om Jesus er for alle mennesker, vi skal være gode mot hverandre, elske Gud og vår neste som oss selv. Kastesystemet i India forteller at noen er mindre verd enn andre,- til og med verdiløse. Vi vil lære barna at vi alle er like verdifulle!

Enkeltstøtte til andre pastorer, hjelpearbeid, mat-utdeling, støtte til høyere utdannelse med mer forekommer også i Med hjerte for India.

 

Evangelisk Orientmisjon og Evangelistens Misjonstjeneste

EOM har tegnet en samarbeidsavtale med Stiftelsen Evangelistens Misjonstjeneste for å gjøre en forskjell i India. Evangelisten har i mange år drevet et bredt misjonsarbeid i landet, og vi ønsker å støtte opp om det. Arbeidet foregår i Andra Pradesh-provinsen i det sørøstlige India.

Mer enn 400 evangelister, pastorer og bibelkvinner lønnes. To barnehjem drives på fulltid, i tillegg til en institusjon for spedalske og en helseklinikk. Fattige mennesker gis yrkesopplæring og evnen til å forsørge seg selv. Arbeidet utvides stadig.

Evangelistens Misjonstjeneste har drevet barnehjem i mer enn 40 år i India. Barna her er enten foreldreløse eller kommer fra familier som er så fattige at foreldrene ikke har råd til å ta seg av dem. Alternativet for dem ville være umenneskelig barnearbeid opptil 12 timer i døgnet, der man ofte er innesperret på en fabrikk og ikke gjør annet enn jobbe, sove og spise.

Mange av de som er vokst opp her er blitt resurssterke samfunnsborgere og de er med å støtte hjemmet økonomisk. De fleste har holdt fast på troen på Jesus som de fikk på barnehjemmet. Noen er også blitt fulltids evangelister og pastorer.

Se bilder fra barnehjemmet og det lille intervjuet med barnehjemsjenta Sneha nedenfor:

 

 

Bibelen på stadig nye språk

Sakachep er et av de 19 minoritetsspråkene som i løpet av 2017 har fått tilgang til Bibelen på sitt eget språk for første gang. «The Word for The World» brukte 6 år på oversettelsesarbeidet. Finansieringen av prosjektet er gjort som et samarbeid mellom Evangelisk Orientmisjon og Litteraturmisjonen.    

 

Nytt samarbeid i India fra 2020

Styret i Evangelisk Orientmisjon har besluttet å inngå et samarbeid med organisasjonen Christ’s Disciples Fellowship (CDF) som driver arbeid i India. Her forteller tidligere leder av Stefanusalliansen, Bjørn Wegge, om denne organisasjonen.

IndiaLandsens menighet ved grensen til Orissa.

Calcutta, eller Kolkata som byen heter nå, er en av verdens største metropoler. Overbefolket, berømt, beryktet og beundret. Fra 1773 til 1912 var den hovedstaden i Britisk India og ble i lang tid betegnet som Østen Juvel. Fordums glanstid er for lengst forbi. Derimot var det den overveldende fattigdommen i Kolkata som skulle gjøre den katolske nonnen Mor Teresa verdensberømt for sitt barmhjertighetsarbeid.

Men også nordmannen og misjonæren Dr. Olav Hodne, som bygde fortauskoler for slumbefolkningen i 1970-80 årene, gjorde Kolkata kjent for nordmenn flest. Misjonær Hodne var imidlertid ikke bare en usedvanlig dyktig fattigdomsbekjemper og «misjonsdiakon» i det østlige India. Den norske misjonslederen var også en årvåken disippelbygger av rang i sitt møte med unge, kristne indere på sin vei gjennom storbyslummen. Ved en tilfeldighet møttes Hodne og inderen Arabinda Dey i Calcutta i 1975. Dey var da 29 år gammel og hadde vært kristeni fem år. Hodne sier selv i sitt forfatterskap at han ble betatt av den, på mange måter, uerfarne og nyfrelste inderens trosiver.

Litt etter litt ble misjonær Hodne den unge Arabindas viktigste mentor, og som i sin rådgivning vektla menighetsplanting, kristen litteratur-misjon og hverdagsdiakoni som en del av kirkens helhetsoppdrag. I 1976 ble virksomheten fast etablert under navnet Christ’s Disciples Fellowship (CDF) med egen bibelskole, enkelt kirkebygg og barneskole. Alt beliggende i Kadihati like ved storflyplassen i utkanten av storbyen.

IndiaBarnemøte i en landsby utenfor Kolkata.

Den første bibelklasse ble organisert i 1978. Siden den gang har virksomheten dannet kristne menigheter i 22 landsbyer i India. Men også Andaman-øyene i Bengalbukten og tettsteder i det sørlige Nepal har fått besøk av CDFs evangelister. Som et resultat av denne grensekryssingen har Nepal i dag 12 menigheter i ulike landsbyer.

I tillegg er det bygget fem kristne
barneskoler i det bengal-språklige området av India. CDF legger stor vekt på evangelisering ved bruk av bibeltraktater og ulike moderne media. Arabinda selv vitner alltid i møte med mennesker om hvordan han som ung ble grepet av den kristne tro ved å lese Det nye testamentet. Misjonær Hodne (1921-2009) kalte gjerne Arabinda Dey og hans medarbeider for «kristne herolder», med en usedvanlig frimodig vitnetrang.

Mens Arabinda på sin side understreker hvordan den fromme norske vennen lærte ham til ikke å stå i avstand fra dem han skulle møte på sin vei gjennom livet. - Rop gjerne evangeliet ut med hjertets jubel, sa Hodne til den unge Arabinda allerede i 1975. Samtidig som Olav Hodne understreket hvor viktig det var for de kristne i India å vise medfølelse og barmhjertighet overfor de utstøtte og fattige som daglig befinner seg på «kirkens dørstokk». Derfor har Christ’s Disciples Fellowship denne sommeren, gjennom økonomiske gaver fra Evangelisk Orientmisjon, sørget for livsviktig hjelp til noen tusen fattige, rammet av Covid-19 epidemien. De fleste bor i landsbyene rundt kirkesenteret i Kadihati.

Denne nødhjelpen har spredt seg som «Kristi brev» (2. Korinterbrev 2:14) og gitt fornyet kontakt mellom den fattige lokalbefolkningen og CDF, forteller lederen Arabinda Dey. Arabinda bringer sin hilsen til kristne medsøsken i Norge og takker for et velsignet medarbeiderskap over landegrensene.

 

 

Powered by Cornerstone