Om oss

Evangelisk Orientmisjon, tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889. I lydighet mot Jesu misjonsbefaling er vår oppgave å utbre Guds rike blandt Østens folkeslag.

Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina, i tillegg til en mengde lokalt ansatte. I dag arbeider vi hovedsaklig i samarbeid med lokale partnere.

Vi ønsker å nå de minst nådde i Asia med evangeliet, gjennom å etablere bærekraftige og multipliserende kristne fellesskap.

Kjærligheten skal hjelpe fysiske behov. Derfor støtter vi gjerne ideelle prosjekter også.

Vårt verdigrunnlag

MISJON

  • Nå de minst nådde i Asia med evangeliet.

VISJON

  • Vise evangeliet i praksis gjennom forkynnelse der det er mulig, og gjennom hjelpearbeid til de som trenger hjelp for på den måten å vise Guds kjærlighet til mennesker.
  • Vi ønsker å være tydelige på hva som er vår drivkraft og at målet med alt arbeide er å vise Guds sanne vesen.

FORRETNINGSPRINSIPPER

  • Arbeidet finansieres av midler samlet inn fra gaver. Gaver som gis med øremerking for spesielle prosjekter skal, så langt de er mulig gå til de prosjekter de er øremerket for.
  • Midler som ikke er øremerket spesielle formål forvaltes av styret i samarbeid med administrasjonen.

VERDIER

  • Vi søker å være mennesker i bønn i anerkjennelse av vår totale avhengighet av Herren og at vi søker hans ledelse i alle ting.
  • Vi søker å leve sannferdig og forkynne hele evangeliet, Guds hellige ord, inspirert av Den Hellige Ånd.
  • Vi søker å se alle våre støttespillere, arbeidere og målgrupper i tette fellesskap.
  • Vi søker å arbeide med største respekt for alle Guds arbeidere vel vitende om at alt arbeid tilhører Herren alene og at han har valgt å vise sin perfekte kraft i og gjennom feilbarlige mennesker.
  • Vi vil ikke under noen omstendighet akseptere korrupsjon. Dersom det avdekkes korrupsjon blant våre samarbeidspartnere eller noen de samarbeider med er det grunnlag for å avslutte samarbeidet.
Powered by Cornerstone