Om oss

Evangelisk Orientmisjon, tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889. I lydighet mot Jesu misjonsbefaling er vår oppgave å utbre Guds rike blandt Østens folkeslag.

Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina, i tillegg til en mengde lokalt ansatte. I dag arbeider vi hovedsaklig i samarbeid med lokale partnere.

Vi ønsker å nå de minst nådde i Asia med evangeliet, gjennom å etablere bærekraftige og multipliserende kristne fellesskap.

Kjærligheten skal hjelpe fysiske behov. Derfor støtter vi gjerne ideelle prosjekter også.

Vårt verdigrunnlag

MISJON

  • Nå de minst nådde i Asia med evangeliet.

VISJON

  • Vise evangeliet i praksis gjennom forkynnelse der det er mulig, og gjennom hjelpearbeid til de som trenger hjelp for på den måten å vise Guds kjærlighet til mennesker.
  • Vi ønsker å være tydelige på hva som er vår drivkraft og at målet med alt arbeide er å vise Guds sanne vesen.

FORRETNINGSPRINSIPPER

  • Arbeidet finansieres av midler samlet inn fra gaver. Gaver som gis med øremerking for spesielle prosjekter skal, så langt de er mulig gå til de prosjekter de er øremerket for. Inntil 20% av innsamlede øremerkede midler kan avsettes til å dekke administrasjon i Norge.
  • Midler som ikke er øremerket spesielle formål forvaltes av styret i samarbeid med administrasjonen.

VERDIER

  • Vi søker å være mennesker i bønn i anerkjennelse av vår totale avhengighet av Herren og at vi søker hans ledelse i alle ting.
  • Vi søker å leve sannferdig og forkynne hele evangeliet, Guds hellige ord, inspirert av Den Hellige Ånd.
  • Vi søker å se alle våre støttespillere, arbeidere og målgrupper i tette fellesskap.
  • Vi søker å arbeide med største respekt for alle Guds arbeidere vel vitende om at alt arbeid tilhører Herren alene og at han har valgt å vise sin perfekte kraft i og gjennom feilbarlige mennesker.
  • Vi vil ikke under noen omstendighet akseptere korrupsjon. Dersom det avdekkes korrupsjon blant våre samarbeidspartnere eller noen de samarbeider med er det grunnlag for å avslutte samarbeidet.
Powered by Cornerstone