Historien vår

Historien vårDette er James Hudson Taylor

I november 1889 kom stifteren av China Inland Mission, James Hudson Taylor, på besøk til Norge. Han holdt møte hos forsamlingen i Møllergaten 20, Kristiania, og fortalte om sitt store misjonskall og om den fremgang Guds rike hadde gjort i Kina. Hudson Taylor manet de norske venner til å gjøre sitt for misjonen. Den ild og glød som besjelet hans person og tale grep dypt, og skulle vise seg å bære frukt også i Norge.

Klikk her og hør lydboka om James Hudson Taylor!

Tre sentrale personer i vekkelsen i Kristiania på den tiden, Otto Treider, Hans Guldberg og Johannes Jørgensen sluttet seg nå sammen i en komite til ivaretagelse av det fremtidige arbeid for kinamisjonen. Komitéen gav organisasjonen navnet Den Norske Kinamisjon.

Man vedtok å ha samme grunnregler og arbeidsprinsipper for Den Norske Kinamisjon som for China Inland Mission. Karakteristisk var bl.a. vektleggingen av at misjonærene ikke behøvde å være av noen spesiell utdannelse. De kunne hentes fra alle samfunnsklasser og kunnskapstrinn. Misjonærene fikk heller ingen lønn, utenom at misjonen så langt de maktet skulle dekke det nødvendigste for livets opphold. Misjonærene skulle for sitt økonomiske og åndelige behov være helt avhengig av Guds omsorg. Arbeidet skulde fremlegges for Gud i bønn og tro.

Utviklingen

Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina. I tillegg til dette har man hatt et ukjent antall lokalt ansatte. Her er noen historiske stikkord.

Historien vår

1884
De to første Kina-misjonærene fra Norge, Sofie Reuter og Anna Jacobsen, reiser til Kina. Disse blir knyttet til Den Norske Kinamisjon når denne starter.

1889
James Hudson Taylor besøker Norge. Den Norske Kinamisjon starter, i nært samarbeid med China Innland Mission. Kinamisjonen ”fødtes” fram ved en gjennom-
gripende vekkelse i Kristiania.

Historien vår

1910

Den Evangeliske Forsamling stiftes av Albert Lunde, som også er den sentrale predikant. Han blir formann Kinamisjonen hadde til sammen 51 misjonærer som virket i 12 ulike provinser.

1949-1952
Alle misjonærene kastes ut av Kina. Den Norske Kinamisjon skifter navn til Evangelisk Orientmisjon. Alle EOMs misjonærer flytter til Japan.

1952
Den første menigheten startet i Onahama.

1952 – 1990
starter 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort.

1989
100-årsjubileum James Hudson Taylor III besøker Norge.

1990-tallet
4 utsendinger til Kina.

Historien vår

1993
Evergreen starter. Sønnesønn til Peter Torjesen etablerer seg i Kina. I dag har de en stab på 80 personer, som driver bistandsarbeid med høy kristen profil. Jordbruk, helse og landsbyutvikling.

2000
E-street club startet i Japan. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom. Dette ble viderefør ved Lighthouse i 2007.

2000
Lofthus misjonshjem blir solgt og danner grunnlag for videre drift av EOM.

2006
Nye prosjekter i Kina. Bibler, hjelp til fattige barn og vannboring til fattige landsbyer.

2008
8 av menighetene, som ble startet av EOMs misjonærer går inn i det japanske kirkesamfunnet ”Domei”.

2009
120 års jubileum James Hudson Taylor IV besøker Norge. Vi lanserer vårt hittil største prosjekt: Barne-bibler til Kina. Målet er å nå 50.000 barnebibler til Kina.

2011
Jordskjelv-katastrofen 11. mars åpner nye muligheter for misjons-arbeidet i Japan.

2012
EOM starter arbeid i Nord-Korea og India.

2015
Vi har finansiert og satt opp mer enn 120 drivhus i Nord-Korea samt en rekke andre humanitære prosjekter som rent drikkevann, poteter og grønnskasfrø.

2017
Distribuerer en million Markusevangelier i India.

2018
Vi finansierte trykking av Det nye testamentet på mange minoritetsspråk i India.

2020
Stor nødhjelpsaksjon i India. Distribuerer flere hundre tonn med mat til tusenvis av fattige familier under koronakrisen.

Powered by Cornerstone