Kristne i India ønsker å markere kristendommen, som har tradisjoner helt tilbake til år 52 da Disippelen Thomas kom som den første misjonær til India.
Les mer
I 1909 var Peter Torjesen på møte på et bedehus på Sørlandet. Det var Ludvig Hope som talte og utfordret til misjon i Kina. Peter gav alle pengene han hadde i kollekten. I tillegg skrev han også en lapp hvor det sto «Og mitt liv».
Les mer
I 1989 var det 4 kristne i Mongolia i følge misjonsstatistikk-boken “Operation World”. I dag er det mer enn 70.000 medlemmer i ca. 650 menigheter. Dette er en helt unik kirkevekst i nyere tid.
Les mer
Sjekk ut denne fantastiske filmen vi har fått fra våre venner i India!
Les mer
Vi i Evangelisk Orientmisjon (EOM) har den senere tiden hatt tett kontakt med en liten familiedrevet organisasjon kalt «Med hjerte for India». Vi har alltid hatt fokus på samarbeid der vi ser at det er til det beste for å nå flest mulig med vårt arbeid. Derfor er vi glade for å kunne presentere et nytt arbeid «under EOM-paraplyen».
Les mer
Etter år med pandemi var det fantastisk igjen å kunne møtes til årsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Evangelisk Orientmisjon har en lang og rik tradisjon med å avholde sine årsmøter i nettopp denne menigheten, og det var en fornøyd gjeng som satte hverandre stevne.
Les mer
Roald Føreland ble intervjuet om arbeidet i Nord-Korea på Skibbuloftet.
Les mer
10 personer fikk livet sitt forvandlet ved å høre evangeliet om Jesus Kristus i India, og ble døpt på palmesøndag.
Les mer
Velkommen til årsmøte 30 april i Misjonskirken på Majorstua!
Les mer
Her kommer et lite blikk fra arbeidet fra de forskjellige landene.
Les mer
Et arbeid som har hatt mye fokus i vår virksomhet i India de siste årene, er landbruksprosjektet. Det begynte i det små ved at man ønsket å dyrke noen grønnsaker for å dekke egne behov da pandemien lammet store deler av landet.
Les mer
Menigheten i Taira i Japan har i flere år drevet et omfattende evangeliserende og humanitært arbeid i tillegg til gudstjenester og mer ordinær menighetsvirksomhet, og i dette arbeidet har lavterskeltilbudet, Cross Café, vært sentralt.
Les mer
I Nittedal bor det flere som er støttespillere for EOM’s prosjekter. Noen dedikerer sin støtte spesifikt til vårt arbeid i Nord-Korea. En maskinentreprenør ville donere oss hele femti kubikkmeter med virke som egnet seg for ved.
Les mer
Det er fremdeles usikkerhet knyttet til om all virksomheten vi støtter i India vil få myndighetenes godkjenning for å kunne motta støtte fra utlandet. Deler av det arbeidet Evangelistens Helping Hand (EHH) står i fikk avslag i første omgang og har anket avgjørelsen.
Les mer
Gjennom hele pandemien har vi vært usikre på hvordan det står til med prosjektene vi er involvert i i Nord-Korea.
Les mer
Velkommen til misjonsmøte med fokus på India.
Les mer
På slutten av fjoråret ble det nye barnehjemmet i Dharmavarm i India gjort klart og innviet.
Les mer
2021 ble sterkt preget av korona-pandemien. Nord-Korea har vært helt stengt, men i India har det vært mulig å bidra med hjelp. Behovene er enorme, men takket være store gaveinntekter har vi vært i stand til å respondere på disse.
Les mer
Gjennom hele 2021 har vi hatt mindre aktivitet i Kina enn vi skulle ønske. Dette både på grunn av pandemien, men også med bakgrunn i den stadig sterkere kontrollen fra myndighetenes side. Våre samarbeidspartnere i Kina opplever stor usikkerhet knyttet til hvordan arbeidet vil bli fremover, og ber oss om forbønn for situasjonen. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant tre forskjellige folkegrupper.
Les mer
En symaskin inkludert sykurs koster 1000 kr, og dette er med på å redde mange kvinner ut av fattigdom.
Les mer
Ifølge Røde Kors lider 70 prosent av befolkningen av underernæring eller feilernæring. Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og rent drikkevann. Siden 2011 har vi finansiert mer enn 200 veksthus. Vi har finansiert og levert vannpumper, flere tusen vannfiltre og store vannforsyningsanlegg til sykehus.
Les mer
I dag kom “I Fukushimas skygge” til min adresse her i Japan. Godt å se at steder som måtte rettes i siste liten var korrigert, men små slurvefeil er det nok en del av. Jeg er veldig takknemlig for denne anledningen misjonen ga meg til å dele mitt vitnesbyrd og fortelle om forholdene her ute.
Les mer
Vi har den senere tiden hatt mye fokus på prosjektet med å gi yrkesopplæring og symaskiner til fattige kvinner, slik at de får en sjanse til å komme seg ut av vedvarende fattigdom.
Les mer
Evangelisk Orientmisjon er en gammel organisasjon som begynte som en ren Kinamisjon i 1889. Senere ble Japan hovedfokus, og her ble det i flere tiår drevet misjonsarbeid med fokus på menighetsplanting.
Les mer
Etter at vi overtok ansvaret for Evangelistens Misjonstjenestes arbeid i India, har dette arbeidet på grunn av sitt mangfold og omfang blitt vårt største prosjekt.
Les mer
1 - 25 av 109
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone