Gud talte til en misjonær fra Australia om bønn for Japan, og han fikk visjonen om å organisere 1 million timer forbønn i forbindelse med olympiaden denne sommeren.
Les mer
3. juli ble det feiret «Indian Christian Day» i India. Dette er en dag der de kristne ønsker å spre velsignelse, og vise godhet og kjærlighet mot folket.
Les mer
Anniken og Akira er fremdeles svært aktive i arbeidet knyttet til Global Mission Center i Taira. I tillegg er de etterspurte også i andre sammenhenger.
Les mer
Mange trengende mennesker har fått hjelp i India, og våre samarbeidspartnere gjør en storartet jobb med å dele ut mat.
Les mer
Ønsker du å følge årsmøte til EOM?
Les mer
Situasjonen i India er svært alvorlig, og matmangel er et stort problem.
Les mer
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at sy-prosjektet vårt har blitt til stor velsignelse.
Les mer
Vi i Evangelisk Orientmisjon er glade for familien Moris tjeneste i Japan. Dette gjør at vi fremdeles har en tilstedeværelse i dette landet som har vært sentralt i vårt arbeid siden tidlig på 50-tallet. Anniken og Akiras datter, Hanna, er nå engasjert for fullt i arbeidet.
Les mer
Sunita og Kishore Halonen driver et svært fruktbart landbruksprosjekt knyttet til arbeidet i Evangelistens Helping Hand i Krishnunipalem.
Les mer
Våre venner og samarbeidspartnere i India melder om at smittesituasjonen ser dårlig ut. Det er nå en ny bølge som bare blir verre og verre.
Les mer
I denne spesielle tiden får vi gjennom vår samarbeidspartner være med å finansiere 110 tonn mat inn til Nord-Korea!
Les mer
Det mest oppsiktsvekkende med alt arbeidet vårt i fjor, var at våre samarbeidspartnere i India har registrert økt vekst i medlemsmassen i menighetene med 32.500 medlemmer. Det er hele 59 prosent økning, stråler Roald Føreland.
Les mer
I august i fjor ble et stammeområde i India helt ødelagt på grunn av voldsom flom. Folk mistet hus og hjem, og de bodde under forferdelige kår i iskalde hytter.
Les mer
I India har vi mobile helseteam som reiser rundt i områder hvor det ikke er noe sykehus for å hjelpe mennesker. Ofte bruker de sine kirker som legesentre når de er på disse plassene.
Les mer
Evangelisk Orientmisjon har som formål å nå de minst nådde i Asia med evangeliet. Hele 3 milliarder mennesker har fremdeles ikke har hørt evangeliet.
Les mer
Denne uka har vi distribuert 150 symaskiner til fattige kvinner i India. En symaskin koster 1000 kr og gir livsgrunnlag for en kvinne og hennes familie. Dette kan være livsforvandlende for mange.
Les mer
Anniken Mori fra Norge forteller at de nylig opplevde et nytt jordskjelv i Japan. Skjelvet hadde sitt senter utenfor kysten av den nordlige delen av deres hjemfylke, Fukushima.
Les mer
Vår samarbeidspartner Bethel Assembly i India sender sin takknemlighet til alle norske venner for støtte og bønn, og en stor takk til Gud som har gjort det mulig for dem å dele ut så mange eksemplarer av Johannes evangeliet.
Les mer
Daglig leder, Roald Føreland, og redaktør for bladet vårt, Allan Neset, ble i sommer intervjuet om arbeidet vårt i EOM.
Les mer
På barnehjemmet i Ginnepalli i India kan vår samarbeidspartner EHH nå formidle om at alle barna er tilbake på barnehjemmet etter å ha vært borte fra barnehjemmet siden mai pga. koronasituasjonen.
Les mer
Styret i Evangelisk Orientmisjon har besluttet å inngå et samarbeid med organisasjonen Christ’s Disciples Fellowship (CDF) som driver arbeid i India. Her forteller tidligere leder av Stefanusalliansen, Bjørn Wegge, om denne organisasjonen.
Les mer
Evangelistens Helping Hand, en av våre partnere i India, arrangerte julefeiring og nyttårsbønn på barnehjemmet i Ginnepalli der barna storkoste seg med julegaver og sang. Dagen etter nyttårsbønnen ble fem personer døpt. Dette er fantastiske nyheter, og viser at Guds rike går fram, selv i utfordrende tider.
Les mer
I august ble et stammeområde i India helt ødelagt på grunn av voldsom flom. Folk mistet hus og hjem, og mange bor fortsatt under forferdelige kår i iskalde hytter.
Les mer
Mange nordkoreanere, spesielt de som bor ute i distriktene, henter vann fra ubeskyttede brønner, kilder eller elver der vannet ofte er forurenset. Dette leder til kronisk diaré, underernæring og mange alvorlige helseutfordringer. Diaré er den vanligste dødsårsaken i Nord-Korea blant små barn.
Les mer
I den senere tid har det vært mye fokus på hvordan Nord-Korea forsøker å skaffe midler til regimets opprustning på tross av de internasjonale sanksjonene. Bistandsmidler kan også komme på avveie. Det er derfor at det er vanskelig å hjelpe mennesker i verdens strengeste diktaturstat.
Les mer
1 - 25 av 59
Powered by Cornerstone