Japan

Japan har kun 0,5 % evangeliske kristne og regnes som et av verdens største unådde nasjoner. Fra et hardt åndelig klima ser vi nå en overgang til en åpen og søkende ungdomsgenerasjon som blir kjent med Jesus Kristus.

Evangelisk Orientmisjon har hatt utsendinger til Japan siden 1951. Vi har etablert 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort.

Global Mission Center

Global Mission Center, ledet av ekteparet Mori i Taira, er en misjonsbase med fokus på hele Japan. Kjernevirksomheten er opplæring av nestegenerasjons kristenledere som hengir seg til å søke Herrens åsyn, til kristen enhet og til Japans forvandling. I tillegg drives kafeen "Cross Café”, som er en lavterskel møteplass for både troende og søkende. GMC har også en egen bokhandel som betjener kirker i to timers omkrets med kristen litteratur.

Etter den katastrofale tsunamien i 2011 har også GMCs rolle blitt utvidet til å koordinere nødhjelp til de mange tusen uten hjem og familie. Selv flere år senere er det stor nød og ensomhet blant de etterlatte. Hundrevis bor i midlertidige boliger og er blitt uføre for arbeid. Dette har vært en anledning for å vise kristen kjærlighet i praksis.

Japan

Ekteparet Mori

Anniken er fra Bergen og gift med japanske Akira. Sammen har de gjennom mange års arbeid i Japan fått en uvurderlig kontaktflate med andre kristne på tvers av kirkesamfunn. Det som forener dem er en brann for å se vekkelse skylle over dette flotte landet. Mori besøker ofte Norge og reiser rundt i forsamlinger som forkynnere.

Foruten å lede GMC er Akira Mori også styreformann i Golden Harp, en veldedig organisasjon som hjelper funksjonshemmede inn i arbeid.

Powered by Cornerstone