Kina

På grunn av en stor økning i øremerkede gaver til Kina har vi økt aktiviteten og antall prosjekter i Kina. Vi har arbeid eller støtter arbeid blant seks forskjellige folkeslag i Kina.
Kina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår hovedsamarbeidspartner når det gjelder bibler, er Litteraturmisjonen. I årenes løp har vi finansiert trykking av flere hundre tusen bibler, på flere minoritetsspråk. Vi støtter en person som driver med oversetting av bibelen til et minoritetsspråk.

Gjennom støtteapparat og kontaktnettverk har vi også kunnet være med på transport av bibler til Kina. Dette er en inspirerende tjeneste som mange flere kan delta i.

Unådde folkegrupper
Vi støtter flere evangelister som jobber med å nå ut med evangeliet til unådde folkegrupper.

Barnehjem
På grunn av den strenge ettbarns politikken i Kina er det veldig mange foreldreløse barn. Mange av disse havner i barnehjem. Gjennom Prosjekt Mei Ming støtter vi to barnehjem med husleie og lønn til flere ansatte. Disse barnehjemmene har ca 80 barn med cerebral parese og andre funksjonshemninger. Mei Ming er kinesisk og betyr ”intet navn”.

 

 

Powered by Cornerstone