Kina

Som Norges første Kinamisjon har dette landet alltid stått sentralt i vår organisasjon. Fra de første utsendingen ankom Kina i 1890 hadde vi 53 misjonærer i årene frem til 1950. Fra rundt 1990 har vi igjen støttet forskjellige prosjekter i landet, og dette er et engasjement vi ønsker å opprettholde og øke.
Kina

 

 

 

 

 

 

 

KinaPeter Torjesen.

Evergreen:
En av våre samarbeidsorganisasjoner i Kina er Evergreen. Organisasjonen Evergreen, eller Shanxi Evergreen Service, som de nå kaller seg, er tuftet på arbeidet til Peter Torjesen. Peter var utsendt fra vår organisasjon og la ned en betydelig innsats i provinsen Shanxi frem til sin død i 1939. Han hadde et klart kall om å tjene sin Gud og det kinesiske folk og nektet derfor å forlate provinsen da krigen kom. Peter ble drept i et av de første japanske flyangrepene.

Lenge trodde vi arbeidet til Torjesen sluttet med dette, men slik ble det ikke. Familien Torjesen ble i 1989 invitert av provinsmyndighetene til å komme tilbake til Shanxi og gjenoppta arbeidet. De bygget opp organisasjonen Evergreen og har siden 1993 hatt en rik tjeneste i provinsen som betydde så mye for Peter. Virksomheten drives flere steder i provinsen og omfatter helsearbeid og rehabilitering, ungdomsarbeid, sysselsetting og økonomisk utvikling, arbeid blant barn med spesielle behov og familieterapi.

KinaMinnesbauta som provinsmyndighetene i Shanxi reiste for å hedre Peter Torjesen. Barnebarnet Finn, i blå skjorte til høyre, grunnla og ledet Evergreen helt til pensjonsalder.

I forbindelse med den langvarige pandemien opplevde organisasjonen stor usikkerhet med tanke på videre virksomhet siden alle de utenlandske medarbeiderne måtte forlate Kina for en stund. Det meste av arbeidet har holdt stand ved hjelp av kinesiske medarbeidere og nå har noen av de utenlandske nøkkelpersonene vendt tilbake til Shanxi og arbeidet.

Vi har støttet denne organisasjonen helt siden starten og er glade for de mulighetene som har åpnet seg takket være innsatsen til en tidligere utsendt medarbeider. 

 

Arbeid blant barn:

Det er i Kina mange uønskede barn. «Ett-barnspolitikken» som landet praktiserte i flere år gjorde at særlig mange barn med funksjonshemming ble satt bort. Vi har i flere år støttet 2 forskjellige organisasjoner som jobber med denne målgruppen. Vi støtter også en organisasjon som har fadderordninger med sikte på å hjelpe fattige og foreldreløse barn til skolegang og utdannelse.

 

Bibelspredning:
Vi ser det som vesentlig at alle bør ha tilgang på Guds ord på et språk de forstår. Derfor støtter vi oversettelse, trykking og distribuering av bibler, også på minoritetsspråk.

Med fokus på å nå de minst nådde støtter vi også et arbeid blant et minoritetsfolk i landet. Dette er et arbeid som i sin tid ble startet av norske utsendinger, men som det nå er kiesiske kristne som har overtatt ansvaret for.

 

 

Powered by Cornerstone