Kina

Som Norges første Kinamisjon har dette landet alltid stått sentralt i vår organisasjon. Fra de første utsendingen ankom Kina i 1890 hadde vi 53 misjonærer i årene frem til 1950. Fra rundt 1990 har vi igjen støttet forskjellige prosjekter i landet, og dette er et engasjement vi ønsker å opprettholde og øke.
Kina

 

 

 

 

 

 

Arbeid blant barn:

Det er i Kina mange uønskede barn. «Ett-barnspolitikken» som landet praktiserte i flere år gjorde at særlig mange barn med funksjonshemming ble satt bort. Vi har i flere år støttet 2 forskjellige organisasjoner som jobber med denne målgruppen. Vi støtter også en organisasjon som har fadderordninger med sikte på å hjelpe fattige og foreldreløse barn til skolegang og utdannelse.

 

Bibelspredning:
Vi ser det som vesentlig at alle bør ha tilgang på Guds ord på et språk de forstår. Derfor støtter vi oversettelse, trykking og distribuering av bibler, også på minoritetsspråk.

 

Med fokus på å nå de minst nådde støtter vi også et arbeid blant et minoritetsfolk i landet. Dette er et arbeid som i sin tid ble startet av norske utsendinger, men som det nå er kiesiske kristne som har overtatt ansvaret for.

 

 

Powered by Cornerstone