Hvordan hjelpe et folk i nød uten å støtte regimet?

26. November 2020
I den senere tid har det vært mye fokus på hvordan Nord-Korea forsøker å skaffe midler til regimets opprustning på tross av de internasjonale sanksjonene. Bistandsmidler kan også komme på avveie. Det er derfor at det er vanskelig å hjelpe mennesker i verdens strengeste diktaturstat.

Matproduksjon
I følge tall fra FN lider mer enn halvparten av befolkningen av underernæring. Et av de viktigste målene er å få opp matproduksjonen. Ikke bare gi mat, men hjelpe i gang med økt matproduksjon. Vi gjør dette ved å levere veksthus som produserer næringsrike grønnsaker. 

Siden 2011 har vi levert mer enn 200 veksthus som har produsert flere tusen tonn med mat. Vi har også levert flere hundre kilo med høykvalitets grønnsaksfrø. For eksempel vil en kilo kålrabifrø gir mer enn 10 tonn kålrabi.


Boikott og Covid 19
Hele verdenssamfunnet innførte i 2018 en veldig streng boikott av Nord-Korea på grunn av deres atomvåpenprogram. Denne boikotten rammer hele landet, men rammer de fattigste aller hardest.

I tillegg har Nord-Korea selv hermetisk stengt grensene på grunn av Covid 19. Vi har samarbeidspartnere som fremdeles er operative inne i landet både med veksthus, rent drikkevann og annen matproduksjon. De kan fortsette med dette da de har tilstedeværelse inne i landet. 

I den senere tid har det vært mye fokus på hvordan Nord-Korea klarer å unngå det internasjonale samfunnets sanksjoner og skaffe penger til regimet ved hjelp av kriminelle midler slik som narkotika og våpenproduksjon. Det har også vært et tema at bistandsmidler kan havne hos myndighetene. Derfor er det veldig viktig med kontroll av at hjelpen kommer frem. Vi har fulgt opp hjelpesendingene ved stadige besøk i landet, men dette har vært umulig siden mars i år. Våre samarbeidspartnere har tilstedeværelse i landet og kan på denne måten se at hjelpen kommer frem.


Bistand bryter ned fiendebilder
Så kommer altså spørsmålet: Er det mulig å hjelpe folket uten å støtte regimet? Vi mener: Ja! Alle veksthusene, vannpumpene og vannforsyningsanleggene våre er satt opp i nærheten av sykehus eller barnehjem. Maten går til pasienter som, i tillegg til sykdommer som tuberkulose, hepatitt og annet, lider av underernæring. 

Dette handler om å hjelpe mennesker i den ytterste nød. Vi har en oppdragsgiver som sa: “Jeg var sulten og dere gav meg mat, jeg var tørst og dere gav meg drikke. Det du gjorde mot en av mine minste, gjorde du mot meg”.

For to år siden møtte jeg en sykehusdirektør som nettopp hadde fått et vannforsyningsanlegg der hele sykehuset hadde fått rent drikkevann. Tidligere måtte de hente vann med okse og kjerre.

Den strålende sykehusdirektøren ba meg overbringe takk til de som hadde gjort det mulig å hjelpe pasientene med rent drikkevann. I tillegg til at det er viktig å gi mennesker mat og rent drikkevann, ser vi at bistand bryter ned fiendebilder.

Du kan også se filmen om arbeidet vårt i Nord-Korea nå ved å trykke her

Powered by Cornerstone