Nord-Korea oppdateringer fra 2021

08. Februar 2022
Ifølge Røde Kors lider 70 prosent av befolkningen av underernæring eller feilernæring. Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og rent drikkevann. Siden 2011 har vi finansiert mer enn 200 veksthus. Vi har finansiert og levert vannpumper, flere tusen vannfiltre og store vannforsyningsanlegg til sykehus.

Tekst: Roald Føreland

Ingen ting av dette har vært mulig i 2021, men vi gleder oss over at veksthusene og vannpumpene er i funksjon selv om vi ikke kan besøke landet. Disse veksthusene har potensiale til å produsere flere tusen tonn næringsrike grønnsaker. Vi har fortsatt kontakt med Christian Friends of Korea, som er vår hovedsamarbeidspartner. Disse har ikke vært i stand til å utrette mye i år på grunn av korona-situasjonen. Gjennom en annen samarbeidspartner har vi finansiert mat, i form av soyakjøtt og ris.

Nord-Korea oppdateringer fra 2021 Nord-Korea oppdateringer fra 2021

Denne organisasjonen har to medarbeidere som bor i Nord-Korea, og de har vært i stand til å kjøpe 110 tonn med soyabønner og ris inne i Nord-Korea. De har produsert 220.000 måltider som er distribuert til sårbare grupper som barnehjem og eldresentre. Vi har overført fem millioner kroner til tre samarbeidspartnere. Ikke alle pengene er brukt foreløpig, men så fort Nord-Korea åpner seg blir disse midlene anvendt til matproduksjon og rent drikkevann. 

Nord-Korea oppdateringer fra 2021 Nord-Korea oppdateringer fra 2021

   

Powered by Cornerstone