Juhani, legen og medarbeiderne ber for dagens pasienter.
Juhani, legen og medarbeiderne ber for dagens pasienter.     

En dag med det mobile helseteamet

15. Mars 2022
Det er fremdeles usikkerhet knyttet til om all virksomheten vi støtter i India vil få myndighetenes godkjenning for å kunne motta støtte fra utlandet. Deler av det arbeidet Evangelistens Helping Hand (EHH) står i fikk avslag i første omgang og har anket avgjørelsen.

Tekst: Allan Neset

I følge Juhani Halonen er det en bevisst intensjon fra myndighetene å begrense kristen virksomhet, så det er virkelig et bønneemne at alle deler av arbeidet kan gå videre som før. Heldigvis er det en betydelig del av arbeidet som allerede har blitt godkjent og som dermed går sin gang. Ikke minst gjelder det den forholdsvis nye satsingen på helsearbeid ute i avsidesliggende landsbyer.

Juhani har nettopp vært med et mobilt helseteam rundt i Vizayanagaram-området som ligger helt nordøst i provinsen Andhra Pradesh og kun 2 mil fra kysten i Bengalbukta. Dette er det området som ligger lengst borte fra hovedkontoret til EHH, og det tar en arbeidsdag å komme seg dit. Her følger Juhanis rapport fra besøket dit: Vårt mobile helseteam fungerer veldig bra og betjener mange mennesker med medisinsk hjelp. Mandag 7. februar nådde teamet Dharmavaram hvor vi skulle ha vår base mens vi jobbet i området, og etter å ha pakket utstyr i bilene, dro vi de 46 km opp bakkene til landsbyen Medapahti som var første stopp, og rigget oss til for konsultasjoner.

En dag med det mobile helseteametNoen av landsbyens eldre får Markusevangeliet og blir bedt for.

Denne landsbyen består av 40 hus og huser 210 innbyggere. En pastor som heter Baktha Mohan hjelper å gjennomføre helsehjelp i denne landsbyen. Han kom for en tid siden til denne landsbyen for å forkynne evangeliet og slo seg ned her. Han har bygd en kirke på toppen av landsbyen, og det er her vi rigger til for pasientene. Pastoren fortalte at på grunn av våre regelmessige besøk var det flere og flere som kom til kirken til møtene. Denne dagen behandlet vårt helsepersonell 39 pasienter og gav dem medisiner. Etter to og en halv time hadde alle trengende fått hjelp, og vi pakket ned utstyret for å dra til neste landsby.

Nabolandsbyen Pedabidda
Pedabidda ligger kun 5 km unna Medapahti. Imidlertid ligger den svært mye høyere oppe i åsene, og man må ta seg gjennom tøft terreng og dårlige veier. Dette er en større landsby med 100 hus og rundt 500 innbyggere. Her er det en pastor som heter Luka, og han hadde ordnet med plass i kirken slik at de som trengte pleie kunne komme dit og få hjelp. Her behandlet teamet vårt 41 pasienter. Også her holdt vi på i mellom to og tre timer til alle hadde fått ønskelig behandling, så rundt kl. 16:30 kunne vi pakke sammen og starte på turen tilbake.

Folket i disse landsbyene har en enorm nytte av disse mobile helseteamene, siden det er svært vanskelig for dem å komme til et sykehus ved behov. Det er ingen offentlig transport, og de må ta seg frem ca 20 km for å komme til en hovedvei med bussforbindelse. Det nærmeste sykehuset er 45 til 50 km unna disse landsbyene. Som en av pasientene sa det, er disse besøkene en velsignelse for dem. De får behandling av høyeste kvalitet og kostbare medisiner helt gratis. De er så glade for disse mobile helseteamene.

En dag med det mobile helseteametFullt på venteværelse.

Omsorg for hele mennesket
Av og til ved disse besøkene benytter teamet anledningen til å dele ut kristne traktater og dele evangeliet til de som kommer, og når tiden tillater det går de rundt i landsbyen og forkynner om Jesus og ber for syke. Dette var et lite innblikk i en lang og slitsom dag til et av helseteamene til Halonen. Vi er glade for å kunne kalle oss medarbeidere i dette viktige arbeidet, og håper at også dere lesere kjenner på takknemlighet over at Guds rike går fremover gjennom barmhjertighetsarbeidet til våre venner i India.

Powered by Cornerstone