Over ser dere et bilde av stab og styre.
Over ser dere et bilde av stab og styre.     

Årets strategisamling

13. Oktober 2022
Også denne høsten har vi samlet stab og styre til en samling hvor vi samtalte om vårt arbeid og våre prioriteringer. Etter noen år med samling i Oslo og Nittedal, holdt vi i år møtet i tilknytning til vårt kontor i Kristiansand, og styreleder Rolf Martin Næss kunne i år ønske velkommen til hele 14 deltakere.
Tekst: Allan Neset
Vi opplever at disse samlingene har stor nytteverdi og gir et godt grunnlag for utarbeidelse av planer og målsettinger. Vi er en liten organisasjon med et svært mangfoldig og omfattende arbeid, og vi har de siste årene hatt en betydelig vekst både når det gjelder gaveinntekter og antall prosjekter vi er involvert i.
 
Når staben kun har mellom 3 og 4 i ansatte stillinger, er det godt å kunne ha med seg både frivillige samarbeidspartnere og et fulltallig styre i arbeidet med å «stake ut kursen» for fremtidig virksomhet. Noe av tiden sammen ble brukt på en gjennomgang av de prosjektene vi støtter i 5 forskjellige land i Asia. Både pandemien og enkelte lands økende motstand mot kristen virksomhet har gjort at vi har hatt spesielle utfordringer som vi takker Gud for at har løst seg på måter det har.
 
Vi kunne derfor konkludere med at arbeidet gikk godt. Vi berører enormt mange mennesker gjennom vårt arbeid og er ydmykt takknemlig over mennesker vi får gjøre en forskjell for. Vi opplever virkelig at vi sprer håp der det trenges mest.
 
Hovedsakene vi samtalte om videre i samlingen var om kontroll og oppfølging av de midlene vi forvalter var tilfredsstillende, om dette med øremerking av gaver fungerte bra, og også om vi bør se på organisasjonens navn, om tiden er moden for å skifte navn på både organisasjonen og vårt blad.
 
Vi konkluderte med at oppfølging av midlene var bra. I de største prosjektene har vi månedlig kontakt med medarbeiderne ute. Det kan være utfordrende å følge opp de prosjektene vi støtter i spesielt sensitive områder, men også her har vi bygget tillitsforhold vi finner tilfredsstillende.
 
Når det gjelder hvordan våre innsamlede midler brukes, er vi glad for å kunne konstatere at 88 % overføres prosjektene. Det er også slik at en del utgifter her i Norge er direkte prosjektrelaterte, så det som brukes på administrativt hjemmearbeid er under 10 %.
 
Når det gjelder en eventuell fremtidig navneendring er det noe vi ikke vil haste inn i. Vi ser både fordeler og ulemper med et skifte, og vil vurdere dette nøye i tiden som kommer.
 
 
Powered by Cornerstone