Historien om Hudson Taylor er verdt å lytte til!

03. November 2022
Hudson Taylor regnes som en av de virkelig store pionerene innen moderne misjonsarbeid.
På tross av skepsis fra sine egne, store personlige offer, og fiendtlighet fra folket han reiste til, startet han et misjonsarbeid som skulle bli et av verdens største og mest offensive i sitt slag. Taylor er en direkte årsak til at Evangelisk Orientmisjon ble startet i Norge i 1889, den gang under navnet Den Norske Kinamisjon.
Hør lydboken om James Hudson Taylor ved å gå inn på lenken under:
 
Historien om Hudson Taylor er verdt å lytte til!
Powered by Cornerstone