En oppdatering fra vår partner Evergreen i Kina

27. Januar 2023
Evergreen er en av våre samarbeids partnere som jobber inne i Kina. Pga pandemien og nedtegnelsen av Kina har det vært knyttet usikkerhet til driften mm.

Tekst: Allan Neset

 

Organisasjonen Evergreen, eller Shanxi Evergreen Service, som de nå kaller seg, er tuftet på arbeidet som Peter Torjesen la ned frem til sin død i Shanxi i 1939. Peter var utsendt vår organisasjon.

Familien Torjesen ble i 1989 invitert av provinsmyndighetene til å komme tilbake til Shanxi og gjenoppta arbeidet.

De bygget opp organisasjonen Evergreen og har vert aktive siden 1993.

Virksomheten drives flere steder i provinsen og omfatter helsearbeid og rehabilitering, ungdomsarbeid, sysselsetting og økonomisk utvikling, arbeid blant barn med spesielle behov og familieterapi.

På grunn av den langvarige pandemien har det vært knyttet usikkerhet til den videre virksomheten, og alle de utenlandske medarbeiderne har nå en stund vært ute av Kina. Det meste av arbeidet har holdt stand ved hjelp av kinesiske medarbeidere og det ser ut til at noen av de utenlandske nøkkelpersonene nå kan vende tilbake til Shanxi og arbeidet.

Vi har støttet denne organisasjonen helt siden starten og er glade for de mulighetene som har åpnet seg takket være innsatsen til en tidligere utsendt medarbeider.
 

Powered by Cornerstone