Snarlig gjenåpning i Nord-Korea?

20. Desember 2023
Prosjektene i Nord-Korea er en viktig del av vårt mangfoldige arbeid, og et arbeid som gjør en stor forskjell for folk.

Det nærmer seg 4 år siden starten på covid-pandemien og den fullstendige nedstengingen som fulgte i Nord-Korea. Nå håper vi at en åpning av grensene, i alle fall tilbake til slik det var før pandemien, snart vil bli en realitet.På sensommeren i år ble det det åpnet opp for at nordkoreanske statsborgere som befant seg utenfor landets grenser ved pandemistart, kunne vende hjem igjen, og i den forbindelse ble det gjenoppstart av diverse fly-, tog- og bussruter.

Det ble også muligheter for handelsforbindelser nesten tilbake til nivået før 2020. Dette er forhold som gir håp om at det snart må bli lettere å få inn både utstyr og personell. Foreløpig er det ikke åpnet for verken humanitære besøk eller ordinær turisme. Det er viktig å løfte frem at vi også i årene som ligger bak, har fått utrettet stor hjelp til mange trengende i landet. Som dere kan lese på neste side, har vi bidratt med betydelige mengder mat og annet i samarbeid med organisasjoner som har gode nettverk inne i landet.

Vi samarbeider som kjent bredt, og er involvert både i matproduksjon og distribusjon, og også helsehjelp, bygging av veksthus og anlegg for rent drikkevann. En av organisasjonene vi har jobbet lenge med, forteller at de har kunnet ha pågående støtte til mer enn 35 omsorgssenter knyttet til tuberkulosebehandling, 7 provinsielle tuberkulose (TB) og hepatitt sykehus, og rundt 18 TB og hepatitt hvilehjem i hovedsakelig avsidesliggende strøk. Arbeidet i Nord-Korea har fremdeles stort fokus hos oss, og vi håper på fortsatt støtte til dette viktige arbeidet.

 

Powered by Cornerstone