Japan

12. Februar 2024
Per januar 2022 hadde Japan en befolkning på rundt 126 millioner. Dette er utrolig mange mennesker, og kristendommen utgjør bare en liten minoritet i Japan med 0,8 % av befolkningen.
Den lave andelen kristne kan forklares med flere faktorer. En av de viktigste årsakene er det sterke kulturelle og religiøse båndet til tradisjonell shintoisme og buddhisme i Japan. I Japansk kultur og historie har disse religionene dype røtter. De har også sterke tradisjonelle verdier, blant annet en enorm respekt for forfedrene. Overtro og tilbedelse av forfedrene går i konflikt med kristne verdier, og mange klarer ikke å bryte ut av disse dype, kulturelle tradisjonene.
 
I dag møter Japan også moderne utfordringer der det blant annet er et sterkt materielt fokus, økende sekularisme og et enormt høyt press for suksess i samfunnet. Japan har lenge hatt misjonærer og kristne organisasjoner til stedet i landet, og vi håper og ber at snart tiden nærmer seg for et stort gjennombrudd, og en stor vekkelse. Vil du være med oss i bønn for det? Og be også gjerne for familien Mori som står i en viktig tjeneste i Japan.
Powered by Cornerstone