Kvinne forlatt av egen familie i busskur

27. Mars 2024
Nå går vi inn i påskeuka, en tid hvor vi minnes Jesu død og oppstandelse. Vi ønsker at flere skal få bli kjent med Jesus, få kjennskap til det han gjorde for oss på korset og ta imot Ham. Det er derfor vi driver det arbeidet vi gjør.

Jeg skal derfor nå fortelle en historie om en eldre kvinne i India som fikk oppleve Hans kjærlighet gjennom våre partnere ute.

I India er det nemlig slik at det er familien som skal ta vare på de eldre i familien, siden det ikke fins eldrehjem slik som i Norge. Kvinnen på bilde ble forlatt av sine. Familien så på henne som en belastning, og ville ikke ha mer med henne å gjøre. De kjørte henne derfor til et busskur der hun ble etterlatt i 5 dager. Hun kom seg ikke videre for hun var dårlig til beins. Hun hadde ikke mat og drikke, bare det lille hun fikk av tilfeldige som gikk forbi og syntes synd på henne.

Hun ble funnet av våre samarbeidspartnere, og brakt til eldresenteret som vi støtter. Da var hun helt utmagret og kunne ikke gå. Nå har hun fått et helt nytt liv. Eldresenteret hjelper mange, og liv blir forvandlet. Vi er takknemlige til våre partnere som står i denne viktige tjenesten. Gjerne vær med å be for dem, og for alle de eldre på eldresentret, at de skal få møte Jesus og kjenne på Hans kjærlighet
.

Powered by Cornerstone