Fortsatte behov i Nord-Korea

05. April 2024
Nord-Korea mangler fremdeles relevante fasiliteter og teknisk utstyr for å kunne diagnostisere tuberkulose, og også bra medisiner for å behandle det, ifølge en ekspert som har uttalt seg til Daily NK.

Daily NK er et nettverk av ressurser som holder til både i Nord-Korea, Kina og enkelte andre steder, og har som oppgave å informere om forholdene i Nord-Korea. En kilde i Sør-Pyongan, som ønsker å være anonym, forteller at antallet tuberkulosetilfeller har økt på landsbasis siden temperaturen begynte å falle sist høst, og majoriteten av pasienter som har oppsøkt legehjelp i det siste med hoste, rennende neser, pustevansker og brystsmerter, har blitt diagnostisert med tuberkulose.

Verdens helseorganisasjon skrev i sin tuberkulose-rapport for 2023 at Nord-Korea var klassifisert som et høy-risiko land med tanke på denne sykdommen, med 1000 flere pasienter i denne gruppen enn året før. Rapporten sier også at 61% av pasienter som har denne sykdommen, får behandling, hvilket er en nedgang fra tidligere. Dødeligheten av sykdommen har økt til 19%, også det en forverring av tidligere situasjon.

Vi har i vårt arbeid i Nord-Korea hatt sterkt fokus på at de næringsrike grønnsakene vi dyrker i de veksthusene vi har satt opp, skal komme denne gruppen til gode. Vi har sett at mange som har fått behandling for tuberkulose, sliter med å komme seg igjen fordi de ikke har hatt tilgang på næringsrik mat. Derfor er de fleste av våre veksthus plassert i umiddelbar nærhet av tuberkulosesykehus og behandlingssteder. Vi har også de mest sårbare gruppene i tankene når vi bidrar til anlegg for rent drikkevann.

Vi er glade for å kunne ha en vedvarende satsing i dette landet, og ikke minst takker vi Gud for at vi har fått tilbakemeldinger på at den hjelp vi gjennom flere år har vært med å formidle, har blitt til hjelp og velsignelse for de som virkelig trengte det.

Powered by Cornerstone