Skole for kunnskap, men også for omsorg og livsverdi

07. Mai 2024
Med hjerte for India fikk bygd og startet barneskolen «Grace convent school» i Agra i sept. 2021, noe som har vært til stor glede og velsignelse for mennesker i nærområdet. De får lov til å drive med kristen profil selv om mange stusser på hvorfor det ikke er hindu-guder og mantraer på skolen.

Grace convent school har fått godt ord på seg pga. at barna viser gode resultater faglig og at det er en trivelig atmosfære på skolen. Barna føler seg trygge og ivaretatt av et personale som viser omsorg for den enkelte elev. Dette er tilbakemeldinger skoleledelsen har fått fra foreldre.

Noe som er ganske spesielt, er at vi har to elever med samme diagnose som krever ekstra tilsyn og oppfølging. De er begge født med en hjertefeil (hull i hjertet). Det er ei jente ved navn Chavi som går i 2. klasse. Hun har vært hos oss helt siden førskolen. Dette er ei jente med stort potensial, og hun viser vilje og evne til å studere. Resultatene hennes på skolen er veldig gode.

Foreldrene er så fornøyde med hennes framgang samt skolens måte å ta vare på henne, at de ikke ønsker at hun skal gå på noen annen skole. Chavi kommer fra et fattig hjem og er derfor et av barna som får skolegangen og skoleutstyret helt gratis. Så har vi også en flott gutt som heter Alok. Han kommer fra en familie som er økonomisk uavhengig og kan derfor betale skolegangen selv. Alok går i 4. klasse og har kun gått på denne skolen i et år.

Skole for kunnskap,  men også for omsorg og livsverdiSkoleeleven Alok.

Foreldrene er svært fornøyde med skolens miljø både faglig og sosialt. De har bedt ledelsen om å utvide skolen med flere klasser slik at Alok kan fortsette på Grace convent school. Og det er nettopp dette som nå er et sterkt ønske til Med hjerte for India. At vi kan få utvidet skolen slik at barna vi allerede har kan fortsette på denne skolen. Mange foreldre har uttrykt ønske om dette da de ser gode resultater og trivsel hos barna sine. Det vil også være lettere å få nye søkere til skolen dersom barna ikke må bytte skole etter 5. klasse.

Prislappen på utbygging vil i første omgang ligge på rundt 1,3 mill. NOK. Vær gjerne med å be for byggeprosjektet og om at midlene skal komme inn. Men mest av alt be for elevene og lærerne. Spesielt for Alok og Chavi sin helse, videre skolegang og for deres familier.

Vi er svært takknemlige for at skolen både kan vise til resultater faglig, og også kan ta vare på elever som trenger ekstra omsorg i hverdagen. Skolen er også tydelig på at det ikke finnes «klasseskiller» så lenge de er på skolen, men at alle skal respektere hverandre like mye. I Guds øyne er vi alle like mye verdt, og vi skal ha omsorg for hverandre.

Skole for kunnskap,  men også for omsorg og livsverdiSkolebarn.

 

Powered by Cornerstone