Paul Mondo taler i menigheten.
Paul Mondo taler i menigheten.     

Fra misjonærbarn og pastorsønn til egen tjeneste

11. Juni 2024
«Jeg hadde i år gleden av å være med på årsmøtet i Evangelisk Orientmisjon. Dette var en stor opplevelse for meg. Både å høre om det voksende og mangfoldige arbeidet, men også å få anledningen til å treffe misjonsvenner og takke og fortelle hva deres støtte og forbønn har betydd i livet mitt."

Tekst av: Paul Mondo Mori

 

Mine foreldre har vært gode rollemodeller for meg, og jeg beundrer deres trofasthet og innsats for å bringe ut evangeliet. Tross deres forbilde hadde jeg perioder i livet hvor jeg slett ikke tenkte å følge i deres fotspor. Jeg levde en tid utenfor ethvert kristent fellesskap, men heldigvis gav ikke Gud meg opp, og nå er det godt å kjenne på å være i Hans plan og ledelse. Etter år med studier i utlandet har jeg nå en tid vært tilbake i Japan, nærmere bestemt i Tokyo. Her jobber jeg i et konsulentfirma, men har ved siden av engasjert meg som pastor og leder i en lokal menighet.

Fra misjonærbarn og pastorsønn til egen tjenestePaul Mondo sammen med sine foreldre, Anniken og Akira.

Vår menighet ble startet i 2014 av 3 menn som kom sammen og ba sammen. Etter hvert ble de overbevist om at Gud ledet dem til å starte en menighet i Tokyo. En av disse var en venn av meg, og jeg begynte å gå i menigheten omtrent et halvt år etter at den startet opp. 2 år senere ble jeg bedt om å være pastor sammen med min venn, og det kjente jeg fred for. Min venn måtte ta hvile fra tjenesten på grunn av familie, så siden 2022 har jeg vært eneste pastor for menigheten, en tjeneste jeg har i tillegg til full jobb.

Menigheten har fra første stund vært opptatt av å være ledet av Den Hellige Ånd, og å be om vekkelse i Japan, og dette er noe vi har tro på vil skje. Vi er ingen som er formelt ansatt i menigheten. Alle involverte er frivillige, også jeg. En liten gruppe på 3-4 personer tar ansvar for driften som økonomi, sosiale medier og søndagsskole. I tillegg er det 5-6 andre som er aktive med i det praktiske arbeidet. Vi har møtene våre i lokaler som vi er så heldige å kunne leie bare på søndager i noe som heter Ochanomizu Christian Center, et bygg som huser flere kristne organisasjoner.

Fra misjonærbarn og pastorsønn til egen tjenesteNye kommer til og blir døpt.

Her samles vi til gudstjeneste hver søndag ettermiddag. Vi starter kl.15.30 og møtene varer ca. to og en halv time. Etterpå har vi gjerne fellesskap i en og en halv time før folk drar videre for å spise. For tiden har vi kun gudstjenester og bønnegrupper, men vi håper å komme i gang igjen med bibelstudie- og disippeltreningsgrupper. Menigheten teller rundt 30 personer. I tillegg til japanere har vi også studenter og andre fra Kina, USA og Afrika. De fleste er i 30-årene, men vi har innom folk fra 12 til 89 år.

Folk kommer fra Tokyo, men da fra hele Tokyo. Tokyo er virkelig en storby, medregnet forstedene er det nå 37 millioner innbyggere. Det betyr at noen som kommer til samlingene kommer fra steder mer enn en time øst-, vest-, nord- eller sørover. Utfordringene og ikke minst mulighetene er mange, og jeg håper at dere misjonsvenner i Norge vil be for meg og menigheten. Det er nå snart 10 år siden menigheten startet, og vi er i forbønn for retningen fremover. Vær gjerne med oss i bønn om at Gud må gi oss en tydelig visjon og kall for kommende sesong.
Be også gjerne for meg personlig, at jeg må få visdom og styrke i arbeidet, og ikke minst at jeg må finne balansen mellom menighetsarbeidet og en krevende jobb i næringslivet.

Fra misjonærbarn og pastorsønn til egen tjenesteDåp i menigheten.

 

Powered by Cornerstone